Get Adobe Flash player

Kultúrne podujatia

Práve nás číta

užívateľia: 2 hostia

Archív

  • FoTOP
  • Zubria obora
TOPlist
Obec Topoľčianky

Obec Topoľčianky

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na predvolebné verejné predstavovanie kandidátov na funkciu starostu Obce Topoľčianky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2014, ktoré sa uskutoční v pondelok 10. novembra 2014 o 17.00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry a služieb v Topoľčiankach. Každý kandidát bude mať vymedzený časový limit 10 minút na vlastnú prezentáciu svojho volebného programu a po predstavení všetkých kandidátov bude  priestor určený na otázky spoluobčanov ( voličov ) položené kandidátom, prípadne vzájomným otázkam a odpovediam kandidátov.

Hodová Disco zábava

Hodová Disco zábava

OBEC TOPOĽČIANKY Vás srdečne pozýva na HODOVÚ DISCO – ZÁBAVU V SOBOTU 22. NOVEMBRA 2014 DO DKS TOPOĽČIANKY SO ZAČIATKOM o  19.30 HOD. HRÁ:   DJ MIREC, PARILLA SOUND PRÍĎTE SA ZABAVIŤ,

ČAKÁ VÁS PRÍJEMNÁ ZÁBAVA A CHUTNÉ OBČESTVENIE. Vstupenky si môžete zakúpiť v obecnej knižnici topoľčianky počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00 hodiny.  informácie poskytneme na tel. čísle 037/630 12 63

Obec Topoľčianky

Obec Topoľčianky

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach z v o l á v a m 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční dňa 23. októbra  2014 /štvrtok/ o 17,00 hod. v malej sále Domu kultúry a služieb obce Topoľčianky

P r o g r a m :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
Plnenie úloh z posledného OZ  – predkladá Mgr. Anton Segíň
Informácie starostu o činnosti v obci  – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
Rôzne
Úprava rozpočtu Pokračovať v čítaní

Výstava ovocia

Výstava ovocia

ZO SZZ Topoľčianky a Obec Topoľčianky Vás pozývajú na Výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov, ktorá sa uskutoční v dňoch 11.-13.10.2014 vo veľkej sále DKS v Topoľčiankach. Exponáty ovocia, zeleniny a  okrasných rastlín môžete priniesť do veľkej sály DKS v Topoľčiankach dňa 10.10.2014 v čase od 1500 do 2000 hod. Slávnostné otvorenie výstavy a vyhlásenie výsledkov bude dňa 11.10.2014 o 1700 hod.

Meniny na web

Počasie

Počasie Topoľčianky - Svieti.com

Nové články

  • Firmy v obci
  • Podnikajte v obci
Pri požiari -"150"
Pri úrazoch -"155"
Polícia - "158"
Integ. centrum záchrany - "112"

Hasiči - ZM - "037/6422222"
Polícia - "0961363708"
Elektrikári - "0850111468"
Plynári - "0850111727"
Záchranka - "037/6905336"

Pohotovosť lekární v ZM

Cestovný poriadok

Facebook