Get Adobe Flash player

Announcement

Práve nás číta

užívateľia: 3 hostia, 3 robotov

Archív

  • FoTOP
  • Zubria obora
TOPlist
Otvorený ateliér - Peter Daniš

Otvorený ateliér – Peter Daniš

Obec Topoľčianky a autor Vás pozývajú na výstavu obrazov
Peter Daniš
OTVORENÝ ATELIÉR
28. – 29. 11. 2014
Vernisáž 27.11.2014 o 18 hod.
budova ZDRAVOTNÉHO STREDISKA
1. poschodie
Parková 12, Topoľčianky
ateliér otvorený 09 – 19 hod.

Obec Topoľčianky

Obec Topoľčianky

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach z v o l á v a m  30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční dňa 12. novembra  2014 /streda/ o 17,00 hod. v malej sále Domu kultúry a služieb obce Topoľčianky

P r o g r a m :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
Rôzne
Schválenie VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky –  predkladá Ing. Oľga Valkovičová
Schválenie VZN č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce – predkladá p. Peter Minár
Plnenie rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2014 – predkladá Ing. Bartolomej  Pavkov – hlavný kontrolór obce
Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2015  – predkladá Ing. Oľga Valkovičová
Schválenie Zmluvy o zriadení vecného Pokračovať v čítaní

Obec Topoľčianky

Obec Topoľčianky

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na predvolebné verejné predstavovanie kandidátov na funkciu starostu Obce Topoľčianky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2014, ktoré sa uskutoční v pondelok 10. novembra 2014 o 17.00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry a služieb v Topoľčiankach. Každý kandidát bude mať vymedzený časový limit 10 minút na vlastnú prezentáciu svojho volebného programu a po predstavení všetkých kandidátov bude  priestor určený na otázky spoluobčanov ( voličov ) položené kandidátom, prípadne vzájomným otázkam a odpovediam kandidátov.

Meniny na web

Počasie

Počasie Topoľčianky - Svieti.com
  • Firmy v obci
  • Podnikajte v obci
Pri požiari -"150"
Pri úrazoch -"155"
Polícia - "158"
Integ. centrum záchrany - "112"

Hasiči - ZM - "037/6422222"
Polícia - "0961363708"
Elektrikári - "0850111468"
Plynári - "0850111727"
Záchranka - "037/6905336"

Pohotovosť lekární v ZM

Cestovný poriadok

Facebook