Get Adobe Flash player

Kultúrne podujatia

Práve nás číta

užívateľia: 2 hostia
  • FoTOP
  • Majstrovstvá sveta dvojzáprahov
  • Zlaté Moravce
  • Zubria obora
TOPlist
Obec Topoľčianky

Obec Topoľčianky

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach z v o l á v a m 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční dňa 23. októbra  2014 /štvrtok/ o 17,00 hod. v malej sále Domu kultúry a služieb obce Topoľčianky

P r o g r a m :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
Plnenie úloh z posledného OZ  – predkladá Mgr. Anton Segíň
Informácie starostu o činnosti v obci  – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
Rôzne
Úprava rozpočtu Pokračovať v čítaní

Výstava ovocia

Výstava ovocia

ZO SZZ Topoľčianky a Obec Topoľčianky Vás pozývajú na Výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov, ktorá sa uskutoční v dňoch 11.-13.10.2014 vo veľkej sále DKS v Topoľčiankach. Exponáty ovocia, zeleniny a  okrasných rastlín môžete priniesť do veľkej sály DKS v Topoľčiankach dňa 10.10.2014 v čase od 1500 do 2000 hod. Slávnostné otvorenie výstavy a vyhlásenie výsledkov bude dňa 11.10.2014 o 1700 hod.

Meniny na web

Počasie

Počasie Topoľčianky - Svieti.com
Pri požiari -"150"
Pri úrazoch -"155"
Polícia - "158"
Integ. centrum záchrany - "112"

Hasiči - ZM - "037/6422222"
Polícia - "0961363708"
Elektrikári - "0850111468"
Plynári - "0850111727"
Záchranka - "037/6905336"

Pohotovosť lekární v ZM

Cestovný poriadok

  • Firmy v obci
  • Podnikajte v obci

Facebook