Get Adobe Flash player

Kultúrne podujatia

Práve nás číta

užívateľia: 2 hostia
  • FoTOP
  • Majstrovstvá sveta dvojzáprahov
  • Zlaté Moravce
  • Zubria obora
TOPlist
Obec Topoľčianky

Obec Topoľčianky

ZAPISOVATEĽKA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V TOPOĽČIANKACH:
ING. ANNA KAZÍKOVÁ

PREVZATIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014 do 21. 09. 2014

Na adrese: TOPOĽČIANKY, DLHOVSKÉHO 52
mobil: 0902 256 903

Kysucká vrchárska heligónka

Kysucká vrchárska heligónka

V Obecnej knižnici  Topoľčianky si v predpredaji môžete zakúpiť vstupenky na vystúpenie Kysuckej vrchárskej heligónky, ktoré sa bude konať v DKS Topoľčianky v pondelok 6. októbra 2014 o 18:00-ej hodine.

Hosťom v programe bude DUO Adamis.

Cena vstupenky pre jednu osobu je 7,- €.

Bližšie informovať sa môžete na tel. čísle 037/630 12 63.

Obec Topoľčianky

Obec Topoľčianky

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach

z v o l á v a m

28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2014 /utorok/ o 17,00 hodine v malej sále Domu kultúry a služieb obce Topoľčianky.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
3. Schválenie prevodu majetku obce Topoľčianky zámenou nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – predkladá Ing. Roman Kazík
4. Ukončenie Pokračovať v čítaní

Meniny na web

Počasie

Počasie Topoľčianky - Svieti.com
Pri požiari -"150"
Pri úrazoch -"155"
Polícia - "158"
Integ. centrum záchrany - "112"

Hasiči - ZM - "037/6422222"
Polícia - "0961363708"
Elektrikári - "0850111468"
Plynári - "0850111727"
Záchranka - "037/6905336"

Pohotovosť lekární v ZM

Cestovný poriadok

  • Firmy v obci
  • Podnikajte v obci

Facebook