Get Adobe Flash player

Announcement

Práve nás číta

užívateľia: 3 hostia

Archív

  • FoTOP
  • Zubria obora
TOPlist
Obec Topoľčianky

Obec Topoľčianky

Vážení spoluobčania,

V SILVESTROVSKÚ POLNOC  – na prelome rokov 2014 – 2015

si opäť pripomenieme vznik samostatnej Slovenskej republiky.

Pri príležitosti 22. výročia nášho štátneho sviatku bude horieť

VATRA SAMOSTATNOSTI už po dvadsiaty tretí raz. Pozývame všetkých našich spoluobčanov na toto  tradičné stretnutie, kde si pri tejto príležitosti  navzájom poprajeme  hojnosť zdravia, pokoja a šťastia do budúceho ROKU 2015.

Na záver nebude chýbať ani tradičný silvestrovský ohňostroj, ktorý nám pomohli finančne zabezpečiť aj sponzori, za čo im patrí naše poďakovanie.

Dovidenia v centre obce pri DKS v Topoľčiankach.

Obec Topoľčianky

Obec Topoľčianky

Pozývame Vás …

 

4. 1.2015  Novoročný šachový turnaj, XXII. ročník

9. 1.2015  Ochutnávka mladých vín

10.1. 2015  Detský farský ples

17.1.2015  Krojová zábava, hrá hudobná skupina RYTMIX, Čaradice

24.1.2015  Záhradkársko-vinohradnícke posedenie, usporiadateľ ZO SZZ

28. 1.2015  Detský karneval a súťaže pre deti MŠ SNP Topoľčianky

29. 1.2015  Detský karneval a súťaže pre deti ZŠ Topoľčianky

31. 1.2015  Rodičovská zábava, hrá Hudobná produkcia Dušana Čapláka

7. 2.2015  REFERENDUM O OCHRANE RODINY

14 . 2.2015  Fašiangový sprievod obcou s FSk Topoľnica a DH Podhrušovan

14.  2.2015  Fašiangová zábava, hrá DJ ROBO ONDREJKA

Obec Topoľčianky

Obec Topoľčianky

Juraj Mesko, starosta obce Topoľčianky  Tel. 037/ 630 1222,   mob. tel.: 0905 227839

 

V Topoľčiankach 05.decembra   2014

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach

z v o l á v a m

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční

dňa 15.decembra 2014 /pondelok/ o 17,00 hod. v malej sále Domu kultúry a služieb obce Topoľčianky

P r o g r a m :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
Kontrola plnenia úloh uznesení z posledného OZ – predkladá Mgr. Anton Segíň prednosta OcÚ
Informácia starostu o činnosti v obci
Rôzne
Schválenie Programu hospodárskeho Pokračovať v čítaní

Meniny na web

Počasie

Počasie Topoľčianky - Svieti.com
  • Firmy v obci
  • Podnikajte v obci
Pri požiari -"150"
Pri úrazoch -"155"
Polícia - "158"
Integ. centrum záchrany - "112"

Hasiči - ZM - "037/6422222"
Polícia - "0961363708"
Elektrikári - "0850111468"
Plynári - "0850111727"
Záchranka - "037/6905336"

Pohotovosť lekární v ZM

Cestovný poriadok

Facebook