výrub drevín 2015

Výstavba nájomných bytov v obci

Dôležité telefónne čísla

 

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 10
DNES: 542
TÝŽDEŇ: 3247
CELKOM: 457280

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania
Dátum začatia konania
              Predmet konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
189/2015 19. 1. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovica, 1 ks vŕba obyčajná, 1 ks lipa malolistá, 3 ks breza, 2 ks jedľa biela  na pozemku s parc. č. 4635/1  a 1 ks tuja, 1 ks smrek pichľavý, borievka 4 m2 a tuja 2 m2 na pozemku s parc. č. 860/1. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená  plánovanou výstavbou bytového domu 16 B. .J. 21. 1. 2015

5 pracovných dní

454/2015 6. 2. 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smrek na pozermku s parc. č. 764/4.  Dreviny rastú v zastavanom území  k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená stavbou komína  a dreviny svojou výškou presahujú krytinu. Je to reálna hrozba požiaru a pri silných vetroch padajú konáre na krytinu a poškodzujú ju.

10. 2. 2015 5 pracovných dní
478/2015 10. 2. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek na pozemku s parc. č. 4661/2. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky.  ŽIadosť je odôvodnená tým, že drevina rastie v blízkosti rodinného domu a garáže. 10. 2. 2015 5 pracovných dní
488/2015 11. 2. 2015 Židadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks lipa veľkolistá, 1 ks breza  na pozemku s parc. č. 277/3, 277/4.  Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým , že dreviny sú v zlom stave, môže dôsjť  až k ohrozeniu majetku a zdravia. Druhým dôvodom je stavebná činnosť na pozemku. 13. 2. 2015 5 pracovných dní
489/2015 11. 2. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smrek a 1 ks tuja na pozemku s parc. č. 1350/13, 1350/21. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodenená tým, že dreviny ohrozujú bezpečnosť pri vychádzaní z pozemku, zasahujú do elektrického vedenia a môžu predstavovať ohrozenie majetku. 13. 2. 2015 5 pracovných dní
565/2015 23. 2. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek na pozemku s parc. č. 269/2. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že dreviny ohrozuje rodinné domy. 26. 2. 2015 5 pracovných dní
654/2015 6. 3. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javor a 1 ks pagaštan konský na pozemku s parc. č. 331. Drevina rastie v zastavanom území k.ú. Topoľčianky.  Žiadosť je odôvodnená  tým, že dreviny majú poškodené kmene a ohrozujú okolité budovy. 9. 3. 2015 5 pracovných dní
981/2015 24. 4. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek a 1 ks jedľa na pozemku s parc. č. 777. Dreviny rastú v zastavanom území k.ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že stromy ohrozujú rodinný dom, ľudí, elektrické a telefónne vedenie 27. 4. 2015 5 pracovných dní
1937/2015 5. 10. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smrek na pozemku s parc. č. 1351/3. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že stromy rastú v blízkosti plynovej prípojky, svojou výškou zasahujú do telefónneho vedenia, korene dvíhajú dlažbu. 5. 10. 2015 5 pracovných dní
2022/2015 12.10.2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedľa na pozemku s parc. č. 822/40. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že strom rastie v blízkosti rod. domu, konáre zasahu do domu, strechy a elektrického vedenia. Korene poškodzujú základ domu. 13. 10. 2015 5 pracovných dní
2272/2015 29. 10. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovica na pozemku s parc. č. 826/35. Drevina rasie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená  tým, že drevina svojimi koreňmi poškodzuje dlažbu na dvore a predstavuje  nebezpečenstvo na živote a zdraví. 2. 11. 2015 5 pracovných dní
2322/2015 2. 11. 2015 Žiadosť Obce Žikava o vydanie súhlasu na výrub 2 ks dub letný, 1 ks javor mliečny, 2 ks agát biely, 28 m2 hloh, 36 m2 slivka trnková, 22 m2 ruža šípová na pozemku s parc. č. 12/5. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Žikava. Žiadosť je odôvodnená  výstavbou multifunkčného ihriska. 3. 11. 2015 5 pracovných dní
2412/2015 12.11.2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na  výrub 3 ks borovica, 3 ks topoľ a 2 ks breza na pozemku s parc. č. 3065/32 a 3065/28. Dreviny rastú mimo zastavaného územia k.ú. Topoľčianky.  Žiadosť je odôvodnená narušením statiky budov, poškodením izolácií a komunikácií. 13. 11. 2015 5 pracovných dní
2413/2015 12.11.2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks vŕba na pozemku s parc. č. 777.  Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že  dreviny zasahujú do fasády domu, tienia a zasahujú do elektrického vedenia. 13. 11. 2015 5 pracovných dní
2637/2015 18.12.2015 Žiadosť Národného žrebčína Topoľčianky, š.p.  o vydanie súhlasu na výrub 42 ks pagaštan konský, 4 ks lipa malolistá, 1 ks javor, 3 ks tuja západná  a 1 ks tuja riasnatá na pozemku s parc. č. 331 a 844.  Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky.  Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotným stavom drevín, narušenou stabilitou,  ktorá ohrozuje bezpečnosť ôsob a zvierať.  Zdravotný stav drevín je stanovený odbornými posudkami. 22. 12. 2015 5 pracovných dní