Výrub drevín 2016

Výstavba nájomných bytov v obci

Dôležité telefónne čísla

 

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 15
DNES: 539
TÝŽDEŇ: 3244
CELKOM: 457277

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania
Dátum začatia konania

 

              Predmet konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
134/2016 15. 1. 2016 Žiadosť spoločnosti Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., o vydanie súhlasu na výrub 7 ks pagaštan konský a 1 ks dub letný na pozemku s parc. č. 2997. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotným stavom drevin. Zdravotný stav drevín je stanovený znaleckým posudkom. 15. 1. 2016

5 pracovných dní

341/2016 25.1.2016 Žiadosť spoločnosti Ravena, s.r.o.  Topoľčianky o vydanie súhlasu na výrub 2 ks lipa malolistá na pozemku s parc. č. 2998/62. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená vysokým stupňom poškodenia, ktoré predstavuje nebezpečenstvo pre ľudí. Zdravotný stav drevín je stanovený znaleckým posudkom. 26. 1. 2016 5 pracovných dní
1638/2016 15. 7. 2016 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks čerešňa, 11 ks dub, 3 ks hrab a 3 ks javor na pozemku s parc. č. 3045/1. Dreviny rastú mimo zastavaného územia  k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená ohrozením statiky pevného oplotenia, poškodenie technických zariadení ochrany objektu a možného ohrozenia zdravia obsluhujúceho personálu. 21. 7. 2016 5 pracovných dní

 

 

2003/2016

 

 

30.9.2016 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks tuja na pozemku s parc. č. 4651/4. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že konáre tují  tienia izbám, poškodzujú strechu a zabraňujú odtoku vody z rín. 3. 10. 2016 5 pracovných dní
2410/2016 25. 11. 2016 Žiadosť spoločnosti AGROK s.r.o o vydanie súhlasu  na výrub  4 ks smrek na pozemku s parc.č. 4817/34 a 4 ks lipa na pozemku s parc. č. 867/1. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že smreky rastú pri budove, rozrastajúce konáre sa opieajú o fasádu. Pri silnom vetre  je nebezpečenstvo vyvrátenia stromov a poškodenia majetku. Lipy zabraňujú výhľadu pri výjazde poľnohospodárskych strojov na hlavnú cestu. 28. 11. 2016 5 pracovných dní
2421/2016 28. 11. 2016 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek na pozemku s parc. č. 860/1. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že drevina je vysoký strom, zasahuje do elektrického vedenia i do omietky a strechy domu. 30. 11. 2016 5 pracovných dní