Výrub drevín 2020

Dôležité telefónne čísla

 

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

 

Podpora opatrovateľskej služby

Výstavba nájomných bytov v obci

Video TV NITRIČKA

FAŠIANGY V TOPOĽČIANKACH http://tvnitricka.sk/fasiangy-v-topolciankach/

CESTUJEME ZA CHUŤAMI NITRIANSKEHO KRAJA              Topoľčianky                      https://tvnitricka.sk/cestujeme-za-chutami-nitrianskeho-kraja-topolcianky/

Folklórne slávnosti a Vinobranie v Topoľčianach  https://tvnitricka.sk/folklorne-slavnosti-v-topolciankach-2/

Sv. Mikuláš v Topoľčiankach      https://video.tvnitricka.sk/ 2019/12/09/2019_12_09_ mikulasvtopolciankach _1m 57s_op.mp4 

 

Fond na podporu umenia

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 23
DNES: 501
TÝŽDEŇ: 2783
CELKOM: 2382097

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania
Dátum začatia konania
Predmet konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
25/2020 7.1.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek na pozemku s parc.č. 822/55 -zastav.plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená z dôvodu ohrozenia na živote alebo ohrozenia majetku 7. 1. 2020 5 pracovných dní
43/2020 8.1.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech na pozemku s parc.č. 690/2-záhrada. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že ide o starý orech, ktorý poškodzuje strechu susednej nehnuteľnosti. 9.1.2020 5 pracovných dní
128/2020 20.1.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech kráľovský na pozemku s parc. č. 1352/1-zastav.plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotnným stavom dreviny. 21.1.2020 5 pracovných dní
210/2020 30.1.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks smrek obyčajný a 5 ks tuja západná na pozemku s parc.č. 231/3-zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Skýcov. Žiadosť je odôvodnená výstavbou novej miestnej komunikácie. 4. 2. 2020 5 pracovných dní
459/2020 6.3.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 8 ks tuja západná a 1 ks pagaštan konský na pozemku s parc.č. 1888/1 - ostatná plocha. Dreviny rastú v zastavanom území k.ú. Zlaté Moravce. Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotným stavom drevín. 9.3.2020 5pracovných dní
1141/2020 5.8.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks borovica, 3 ks smrek na pozemku 637/1 - záhrada a 1ks tuja na pozemku 331 - ostatná plocha. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená zlým zdravotným stavom. Tuja je suchá a môže dôjst k jej zlomeniu, prípadne vývratu. 6.8.2020 5pracovných dní
1159/2020 10.8.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek na pozemku s p.č. 220-zasavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k.ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že strom je nerovnomerne rozkonárený, korene má nad zemou a nakláňa sa nad susednú nehnuteľnosť. 12.8.2020 5 pracovných dní
1329/2020 16. 9. 2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek na pozemku s p.č. 275/1-zastavaná plocha a nádvorie. Drevina rastie v zastavanom území k.ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že strom je veľmi košatý, rastie v blízkosti obvodového muriva rodinného domu a susedného domu, ako aj v blízkosti NN elektrického vzdušného vedenia. 17.9.2020 5pracovných dní