Výrub drevín 2018

KULTÚRNE LETO 2020

KL 2020

Kultúrne leto 2020 bolo relizované s finančnou podporou NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Beh oslobodenia Topoľčianok

NSK

Dôležité telefónne čísla

 

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

 

Podpora opatrovateľskej služby

Výstavba nájomných bytov v obci

Video TV NITRIČKA

FAŠIANGY V TOPOĽČIANKACH http://tvnitricka.sk/fasiangy-v-topolciankach/

CESTUJEME ZA CHUŤAMI NITRIANSKEHO KRAJA              Topoľčianky                      https://tvnitricka.sk/cestujeme-za-chutami-nitrianskeho-kraja-topolcianky/

Folklórne slávnosti a Vinobranie v Topoľčianach  https://tvnitricka.sk/folklorne-slavnosti-v-topolciankach-2/

Sv. Mikuláš v Topoľčiankach      https://video.tvnitricka.sk/ 2019/12/09/2019_12_09_ mikulasvtopolciankach _1m 57s_op.mp4 

 

Fond na podporu umenia

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 16
DNES: 555
TÝŽDEŇ: 1125
CELKOM: 2398458

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Topoľčianky  upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých  môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom  v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Topoľčianky, Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky  alebo elektronicky na adresu: obectopolcianky@topolcianky.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

číslo konania
Dátum začatia konania
Predmet konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

054/2018

10.1.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks smrek pichľavý na pozemku s parc. č. 3041/91. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že dreviny zashujú do elektrického vedenia ako aj do fasády rodinného domu a zabraňujú jej rekonštrukcii.

11. 1. 2018

5 pracovných dní

291/2018 21.2.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 75 ks vŕba, 74 ks jelša a 2 ks javor poľný na pozemku s parc. č.  4124, 4125, 4129/2. Dreviny rastú mimo zastavaného územia obce v k. ú.  Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že sa jedná o náletové dreviny, ktoré rastú na pozemku - trvalé trávne porasty. Podľa zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy je povinnosť usporiadať druh pozemku, aby bol v súlade s evidenciou v katastri a súlad v druhu pozemku je aj podmienkou pre poskytovanie dotácií. 26.2.2018 5 pracovných dní
742/2018 15.5.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 25 ks jelša lepkavá na pozemku s parc.č. 2777/7. Dreviny rastú v zastav. území k. ú. Hostie.  Žiadosť je odôvodnená začatím prípravných prác potrebných k realizácii stavby "Zóna bytovej výstavby  "Za ihriskom"Hostie". Konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín je začaté na základe určenia príslušnosti obce. 16.5.2018 5 pracovných dní
1146/2018 10.8.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smrek pichľavý na pozemku s parc.č. 777/6. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že dreviny rastú v zelenom páse pred rodinným domom. Svojim rastom  spôsobujú tienenie v rodinnom dome. Zároveň zabraňujú vo výhľade pri výjazde motorovým vozidlom, čo ohrozuje bezpečnosť premávky. 13. 8.2018 5 pracovných dní
1369/2018 10. 10. 2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech, 1 ks borovica, 2 ks platan, 3 ks breza, 11 ks tuja na pozemku s parc.č. 701/1, 701/4, 701/7. Dreviny rastú v zastavanom území k.ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená  hrozbou bezprostredného ohrozenia majetku a zdravia. 10.10.2018 5 pracovných dní
1456/2018 26.10.2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech na pozemku s parc.č. 816/1. Drevina rastie v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že orech má popraskaný kmeň, celý je nahnutý nad teleso cesty. Ohrozuje zdravie a majetok. Pri silnom vetre padajú konáre na cestu. 29.10.2018 5 pracovných dní
1507/2018 9. 11. 2018 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks smrek na pozemku s parc.č.1348/3. Dreviny rastú v zastavanom území k. ú. Topoľčianky. Žiadosť je odôvodnená tým, že stromy sú staré a vysoké, korene poškodzujú statiku domu, chodníky a dvor. 12.11.2018 5 pracovných dní