Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Pozvánka

Pozvánka

ErbV súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach  z v o l á v a m 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční dňa 1. apríla 2014 /utorok/ o 17,00 hodine v malej sále Domu kultúry a služieb obce Topoľčianky

P r o g r a m :

Otvorenie
1. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce

2. Informácie starostu o činnosti v obci – predkladá Juraj Mesko – starosta obce

3. Schválenie aktualizácie územného plánu obce Topoľčianky – predkladá Juraj Mesko – starosta obce

4. Voľba hlavného kontrolóra – predkladá Ing. Roman Kazík – predseda mandátovej komisie a zástupca starostu obce

5. Úprava platu starostu obce – Ing. Roman Kazík – predseda mandátovej komisie a zástupca starostu obce

6.Úprava rozpočtu za rok 2014 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 – predkladá Ing. Valkovičová – predsedníčka Komisie finančnej a pre správu obecného majetku

7. Schválenie – odpredaj majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce

8.Žiadosti občanov a organizácií

9.Interpelácie poslancov

10. Rôzne

11. Záver

Juraj Mesko v. r.

starosta obce

Dátum vloženia: 31. 3. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 3. 2014 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:533
TÝŽDEŇ:1633
CELKOM:3273839

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov