Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Pozvánka

Pozvánka

Erb - Obec Topoľčianky

Juraj Mesko, starosta obce Topoľčianky Tel. 037/ 630 1222, mob. tel: 0905 227839

V Topoľčiankach 26.8.2014

 

                                     P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach
z v o l á v a m
27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční
dňa 4. septembra 2014 /štvrtok/ o 17,00 hodine v malej sále Domu kultúry a služieb obce Topoľčianky
P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
3. Schválenie zámeru zameniť majetok obce Topoľčianky z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci – predkladá Ing. Roman Kazík
4. Žiadosti občanov a organizácií
5. Rôzne
6. Záver

Juraj Mesko v. r.
starosta obce

Dátum vloženia: 26. 8. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 8. 2014 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:501
TÝŽDEŇ:1601
CELKOM:3273807

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov