Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ

Erb - Obec Topoľčianky

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach

z v o l á v a m

28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2014 /utorok/ o 17,00 hodine v malej sále Domu kultúry a služieb obce Topoľčianky.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
3. Schválenie prevodu majetku obce Topoľčianky zámenou nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – predkladá Ing. Roman Kazík
4. Ukončenie účelového určenia majetku v zmysle § 7a ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – predkladá Ing. Oľga Valkovičová
5. Žiadosti občanov a organizácií
6. Rôzne
7. Záver

Juraj Mesko v. r.
starosta obce

Dátum vloženia: 18. 9. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2014 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:533
TÝŽDEŇ:1633
CELKOM:3273839

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov