Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Verejné zasadnutie OZ

Verejné zasadnutie OZ

ErbObec  Topoľčianky

Obecný úrad, ul. Hlavná  114   951 93  Topoľčianky

P O Z V Á N K A 

 

Na verejné zasadnutie OZ, ktoré  sa uskutoční dňa 28.6. 2011 t.j. utorok o 1700 hod. v priestoroch štadiónu Tatran Topoľčianky

Program:

Otvorenie

  1. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
  2. Informácie starostu o činnosti v obci
  3. Úprava platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Zb. a zákona č. 154/2011 Z.z.
  4. Schválenie podmienok nájomnej zmluvy na priestory kina v obci Topoľčianky
  5. Schválenie Návrhu VZN č.3/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňamipríloha
  6. Návrh Zmluvy o nájme nehnuteľnosti – pozemky areál TJ Tatran n. o.
  7. Žiadosti občanov a organizácií
  8. Interpelácie poslancov
  9. Rôzne
  10. Záver

Juraj Mesko v. r.
starosta obce

Dátum vloženia: 27. 6. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 6. 2011 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:9
TÝŽDEŇ:2241
CELKOM:3239836

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov