Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

SODB 2021

Využite možnosť  sčítať sa do NEDELE 13.6. Následne už to nebude možné!

Asistované sčítanie sa pomaly blíži k svojmu koncu. Aké sú zatiaľ výsledky?

V piatom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 5,15 milióna obyvateľov ( 91,4 % sčítaných)  pričom sa asistovane od 3.5.2021  sčítalo viac ako 302- tisíc obyvateľov ( 5,4 % asistovane sčítaných z predpokladaného počtu obyvateľov) . Za piaty  týždeň tak pribudlo 55tisíc  asistovane sčítaných.

Opäť otázka. Hrozí pokuta za nesčítanie sa?

My sme stále tvrdili a nášho tvrdenia sa držíme, že obyvateľ sa má sčítať na základe toho, že je presvedčený o užitočnosti projektu. Na druhej strane zákon hovorí, že obec môže udeliť pokutu obyvateľovi ak sa nesčíta v sume od 50 do 250 eur na jednotlivca. Čiže môže sa stať, že obce budú pokuty udeľovať. Ale stále je tu šanca sa im vyhnúť a využiť asistované sčítanie do nedele 13.6.  Následne už nebude šanca sa sčítať.

Ako majú postupovať tí, čo sa zatiaľ nesčítali? Môžu sa sčítať?

Ako sme už avizovali kontaktné miesto môže navštíviť každý, kto sa ešte nečítal. Tak isto si môže k sebe domov objednať mobilného asistenta – ak sa na kontaktné miesto nemôže dostaviť. Táto služba je samozrejme zdarma – dostali sme takúto otázku, preto to zdôrazňujeme. Sčítanie končí v nedeľu 13.6. a skutočne apelujeme na obyvateľov, ktorí sa ešte nesčítali, aby využili kontaktné miesta a asistentov a sčítali sa. Pondelok ráno 14.6. už nebudeme vedieť zábudlivcom so sčítaním pomôcť.

Výzva obyvateľom

Štatistický úrad Slovenskej republiky vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu pri realizácii asistovaného sčítania. Môžu do 13.6.2021 navštíviť kontaktné miesto v svojej obci alebo si  objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle call centra 02/ 20924919. Telefónne číslo určené na objednanie si mobilného asistenta zverejní aj každá obec - Obec Topoľčianky 037/630 12 22. 

Tlačová správa k 10.5.2021, Asistované sčítanie na Slovensku

Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie

Historicky prvé plne elektronické Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 sa dostáva do poslednej zberovej fázy. Asistované sčítanie je určené primárne pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí nevedia robiť s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online samosčítania do konca marca 2021. Asistované sčítanie bude prebiehať v súlade s covid automatom a v súčinnosti s úradmi regionálneho zdravotníctva. V zmysle zákona o sčítaní musí byť asistované sčítanie realizované na celom území SR najneskôr do 31. 10. 2021, ale v každej obci či meste bude prebiehať 6 týždňov.

V týchto dňoch sa začína príprava asistovaného sčítania v obciach. Príprava znamená hlavne zriadenie kontaktných miest a vyškolenie asistentov. Na túto prípravu majú obce 21 dní. Následne vydá predseda Štatistického úradu SR Ing. Alexander Ballek rozhodnutie o začatí asistovaného sčítania. Vzhľadom na pandemickú situáciu musí byť rozhodnutie predsedu ŠÚ SR vydané v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie

„Predpokladáme, že v prvých obciach a mestách budeme môcť asistované sčítanie začať realizovať od 3. 5. 2021 a potrvá 6 týždňov.“

Čo je asistované sčítanie

Asistované sčítanie realizuje v súčinnosti so Štatistickým úradom SR samospráva. Je sčítaním, pri ktorom sa používa asistovaná služba, t. j. sčítanie sa realizuje s pomocou stacionárnych a mobilných asistentov. Samospráva na území obce zriaďuje kontaktné miesta.

Realizácia asistovaného sčítania

Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať sám pomocou techniky, ktorú má k dispozícii, alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste bez ohľadu na jeho trvalý pobyt.

Zoznam kontaktných miest bude zverejnený na webstránke www.scitanie.sk.

Obyvateľ má možnosť požiadať o pomoc aj mobilného asistenta, ktorý prichádza k nemu domov s tabletom, aby ho v pohodlí domova sčítal. Mobilného asistenta

si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na call centrum alebo na obec. Číslo call centra bude zverejnené po spustení asistovaného sčítania na stránke www.scitanie.sk. Po objednaní si mobilného asistenta tento kontaktuje obyvateľa telefonicky, aby si s ním dohodol presný termín návštevy u neho doma.

Bezpečnosť údajov

Na účely Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 bol vypracovaný samostatný bezpečnostný projekt. V jeho zmysle sú dáta hašované, anonymizované a skriptované. Každá osoba, ktorá pracuje s dátami obyvateľov, bola preverená a zaškolená. Na stacionárnych a mobilných asistentov kladie osobitý dôraz aj zákon o sčítaní. V zmysle tohto zákona môže pozíciu asistenta pri sčítaní vykonávať len osoba dôveryhodná, bez záznamu v registri trestov, staršia ako 18 rokov, musí mať minimálne stredoškolské vzdelanie, ovládať materinský jazyk a je vhodné, aby ovládala aj jazyk národnostnej menšiny na jazykovo zmiešanom území. Okrem toho by mala byť techniky zdatná a ochotná poskytovať obyvateľom pomoc a podporu. Každý asistent zároveň podpisuje dohodu o mlčanlivosti aj po skončení projektu a je poučený o práci s GDPR údajmi.

Pandemická bezpečnosť

Pretože asistované sčítanie prebieha v období pandémie COVID-19, budú prijaté preventívne opatrenia v zmysle osobitého pokynu. Každé kontaktné miesto bude dezinfikované, stacionárny asistent bude mať k dispozícii dezinfekciu rúk a ochranné rukavice. Mobilní asistenti budú tiež vybavení ochrannými prostriedkami.

Ako poznáme asistenta a čím sa preukáže

Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania na čísle call centra alebo v obci, je možné si spätne overiť zavolaním na obec. Odporúčame obyvateľom, aby si pri prvom telefonáte s mobilným asistentom vyžiadali od neho jeho celé meno a evidenčné číslo preukazu mobilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta sčítania. Na základe týchto údajov je možné si overiť totožnosť asistenta v obci.

POZOR!

Na záver treba pripomenúť, že NIKTO PROAKTÍVNE NECHODÍ pri sčítaní 2021 k obyvateľovi domov. Ak sa s takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a kontaktovať obec alebo políciu.

Rozhodnutie o začatí dosčítavania

Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie

 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021  /SODB 2021/       

AKO SA SČÍTAŤ

Spoločné tlačové vyhlásenie Štatistického úradu Slovenskej republiky a             Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky spolu s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyzývajú obyvateľov, aby využili bezpečnú možnosť sčítať sa elektronicky v pohodlí domova. V čase pandémie ochorenia COVID-19 je elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska najbezpečnejšou formou ako pri sčítaní chrániť svoje zdravie aj zdravie ostatných. Preto neváhajte a využite možnosť sčítať sa elektronicky a pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym doma, ak vás o to požiadajú. Sčítavate sa bezpečne, nekontaktne, v pohodlí domova. Online  sčítanie končí 31.3.  2021.  Vyhlásenie z 9.3.2021 tu k nahliadnutiu

Základné informácie

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu SODB 2021.
Alebo použite stránku www.scitanie.sk -TU SA ELEKTRONICKY SČÍTAM SÁM!

Informácie k SODB 2021

 

Kontaktné miesto v Obci Topoľčianky zriadené pre zber údajov o obyvateľoch pre účely SODB 2021  tu k nahliadnutiu

Kontaktná osoba v Obci Topoľčianky pre Sčítane obyvateľov v roku 2021
tu k nahliadnutiu

Viac informácií k "SČÍTANIU OBYVATEĽOV 2021"  https://www.scitanie.sk/

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 545
TÝŽDEŇ: 1261
CELKOM: 2624070

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY