Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

O nás

Topoľčianky – obec s bohatou históriou

TopoľčiankyV malebnom prírodnom prostredí horného Požitavia na úpätí pohorí Tríbeč a Pohronský Inovec sa rozprestiera Obec Topoľčianky. Topoľčianky sú pôsobivé svojou minulosťou i prítomnosťou a z roka na rok sa stávajú čoraz viac vyhľadávaným a navštevovaným miestom turistov vďaka vynikajúcej polohe, kde končí úrodná pôda horného Požitavia a svahov Tribečského pohoria, ktoré sú bohaté na všetky druhy lesnej zveri, vrátane zubrej obory.

     V roku 1990 archeologický výskum na nádvorí zámku v Topoľčiankach, odhalil stopy osídlenia tejto oblasti z čias 6. a 7. storočia n. l. Prvá písomná zmienka o Topoľčiankach sa datuje od roku 1293, kedy vznikla listina z obchôdzky majetkov Nitrianskej kapituly, v ktorej sa nachádza údaj o Topoľčiankach, ktoré sa v tejto listine uvádzajú pod názvom Topolchen Parvum. Prvým zemepánom bol „comes Haslav“, ktorý dostal toto územie ako odmenu od uhorského kráľa Bela IV. za  chrabrosť v obrane proti Tatárom. S vtedajších šľachtickým titulom „comes“ sa stáva zakladateľom rodu pánov z Topoľčianok. V rokoch 1561 – 1723, na dobu 162 rokov, sa stávajú Topoľčianky sídlom Tekovskej župy. Od roku 1614 do roku 1708 sa majiteľmi Topoľčianok stávajú Rákocziovci, od roku 1709 – 1742 Zichyovci, éra grófov Keglevichovcov de Buzin započala v roku 1743 a skončila v roku 1890. Keglevichovci vybudovali v našej obci stavby, ktoré tu pretrvávajú dodnes – Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej stavaný v rokoch 1773 – 1781, kedy bol aj konsekrovaný. Druhou významnou stavbou, ktorú tu zanechali Keglevichovci  je renesančno – klasicistické priečelie zámku postavené v rokoch 1818 – 1825. V roku 1890 prichádza do Topoľčianok prvý člen rodu Habsburg, arciknieža Karol Ľudovít von Habsburg, ktorý neskôr daroval celý majetok svojmu synovi Jozefovi Augustovi von Habsburg. J. A. Habsburg  dal v rokoch 1908 - 1910 vybudovať Poľovnícky zámok, vybudoval pánsku jazdiareň a voziareň, ďalším jeho dôležitým rozhodnutím bolo predĺženie železničnej trate do Topoľčianok, stavba prvej štátnej školy v Topoľčiankach, ktorá začala slúžiť svojmu účelu v roku 1911.  Po zániku Rakúsko – Uhorska v roku 1918  končia v Topoľčiankach Habsburgovci a ich majetok prepadol v prospech  novovzniknutého  štátu Česko – slovenskej republiky. Od augusta roku 1923 sa Topoľčianky stávajú letným sídlom prezidentov republiky, prvým prezidentom, ktorý tu mal svoje sídlo bol T. G. Masaryk. V súčasnosti slúži objekt ako hotelový komplex.

Zo života v Obci Topoľčianky

V súčasnosti majú Topoľčianky   2692 obyvateľov.

Zo života v obci, Vinobranie a Folklórne slávnostiObec Topoľčianky počas roka pripravuje množstvo rôznych podujatí. Sú pripravované tak, aby sme ponúkli zaujímavé kultúrno-spoločenské podujatia a aktivity na vypĺňanie voľného času všetkým  vekovým  kategóriám obyvateľov  našej obce a tiež návštevníkom Topoľčianok. K obľúbeným a navštevovaným podujatiam v Topoľčiankach už tradične patria plesy a zábavy hlavne v období fašiangov, taktiež fašiangový sprievod, ktorý prechádza ulicami obce,  stavanie Mája, Otvorenie turistickej sezóny, Deň otvorených dverí v NŽ Topoľčianky,  Kultúrne leto, ktoré sa stalo neodmysliteľnou súčasťou počas nedieľ prázdninových mesiacov, Vinobranie, Folklórne slávnosti v Topoľčiankach, Festival tradičných remesiel a chutí, programy pre deti a mnoho iných. Pripravovanými podujatiami prispievame k prezentácii živej kultúry a uchovávaniu nehmotného kultúrneho dedičstva miestnych a regionálnych zvykov a tradícií.

Zámok Topoľčianky

ZámokBývalé sídlo Tekovskej župy (1614 – 1708). Letné sídlo prezidentov ČSR (1923 – 1951). Zámok TOPOĽČIANKY- národná kultúrna pamiatka, zasadený do krásneho prírodného prostredia. Za svoju krásu, umeleckú a historickú hodnotu sa v súčasnosti Zámok v Topoľčiankach považuje za najkrajší, najčistejší architektonický prejav klasicizmu a je zaradený medzi Národné kultúrne pamiatky. Vašu pozornosť zaujme múzeum s obrazovou výzdobou, stredovekými zbraňami, krásnou keramikou, porcelánom a inými dobovými predmetmi. Zámocká knižnica je  jednu z najstarších v strednej Európe, kde je uchovaných viac ako 14 tisíc zväzkov kníh. Historické sídlo má tri renesančné krídla s manzardovou nadstavbou, ktoré slúžia ako hotelová časť. Hotel ponúka ubytovanie európskeho štandardu v komfortných dvojlôžkových izbách s možnosťou prísteliek. Milovníci jedla si prídu na svoje v Zámockej reštaurácii.


Topoľčianky – Mariánske pútnické miesto

Kostol Sv. Kataríny AlexandrijskejKlasicisticko-baroková stavba z roku 1784 naprojektovaná architektom Melchiorom Hefele, projektantom  Primaciálneho paláca v Bratislave. Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej dal postaviť Karol Keglevich s bratom kanonikom biskupom Žigmundom. Pre stavbu si vyhliadol lokalitu zvanú VŔŠOK. Bol stavaný v rokoch 1773 – 1781, v r. 1781 bol konsekrovaný. Projekt na barokový kostol vypracoval vtedajší slávny bratislavský architekt MELCHIOR HEFELE, ktorý v Bratislave projektoval aj Primaciálny palác. Tradícia púte k Panne Márii Škapuliarskej bola založená v r. 1686. Každoročne  druhú júlovú nedeľu prichádzajú do Topoľčianok tisíce pútnikov.

Topoľčianky – tradícia v chove plemenných koní

 ŽrebčínNárodný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. dnes patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny a možno ho právom zaradiť za kultúrne dedičstvo národa. Je špecializovaným zariadením pre chov koní, ktorý je sústredený na jednotlivých výrobných objektoch, ktoré svojou architektúrou, urbanistickým riešením a citlivým zakomponovaním historických vzácnych budov do okolitej prírody slúžia ku cti vtedajších projektantov a stavbárov. Národný žrebčín je v súčasnosti jediná živá „Národná kultúrna pamiatka” na Slovensku, zachovávajúca pre Slovensko a Európu génový fond koní plemien Lipican, Arab, Hucul a Slovenský teplokrvník. Počas takmer 100-ročnej existencie pracovníci, jazdci a kone Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p. reprezentovali Slovensko na najvýznamnejších národných a medzinárodných chovateľských a športových podujatiach. Jeho vitríny zdobia najvzácnejšie vavríny a trofeje z týchto podujatí.

Hipologická expozícia Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p.

Tradícia chovu koní na Slovensku je veľmi bohatá vo všetkých oblastiach života. Pre zachovanie tradície chovu koní pre ďalšie generácie, Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. sa v osemdesiatych rokoch podujal postupne vybudovať hipologickú expozíciu, v ktorej je dne sústredených viac ako 3000 vzácnych artefaktov. Návštevníkom poskytne ucelenú predstavu o chove koní,  ich využití v spoločnosti, charakteristiky jednotlivých plemien koní, makety výrobných objektov, úspechy žrebčína v chove koní, zariadená sedlárska, kováčska a kolárska dielňa.

Samostatnou kapitolou je kočiareň s výstavou dopravných prostriedkov, kde časť v kočiarni je  venovaná výnimočnému športovému podujatiu - Majstrovstvám sveta v dvojzáprahoch, ktoré organizoval  Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. spolu so Svetovou jazdeckou organizáciou (FEI) v roku 2013.

Park v Topoľčiankach

Park v TopoľčiankachVoľnokrajinársky  park v Topoľčiankach má celkovú upravenú rozlohu 30,62 ha z pôvodných približne 60 ha. Park v Topoľčiankach je Národnou kultúrnou pamiatkou a patrí k najvýznamnejším prírodno-krajinárskym parkom na Slovensku. Je vybudovaný v anglickom štýle, ktorého základnou požiadavkou je priblížiť sa čo najviac k voľnej prírode. Je tvorený voľnými plochami, ktoré sú doplňované skupinami stromov, vodnými plochami, drobnou architektúrou a v konečnej fáze voľne prechádza do voľnej prírody.

Topoľčianky – Zubria zvernica

Zubor

Zubria zvernica bola vybudovaná v roku 1958. Celý objekt bol vyhlásený za chránenú študijnú plochu, zameranú na ochranu a najmä zachovanie zubra ako živočíšneho druhu. V súčasnosti má zubria zvernica výmeru 140 ha. Z tejto výmery zaberá 27 ha chovateľské jadro, ktoré slúži na chov zubrov a 113 ha tvorí ochranné pásmo, ktorého účelom je eliminovať prípadné úteky týchto zvierat. V zubrej zvernici je možnosť prejsť sa po náučnom chodníku, ktorý má 9 zastávok, na ktorých sa zoznámite so súčasnosťou a históriou chovu zubra v tejto lokalite. Náučný chodník má dĺžku 2 500 m, prevýšenie 40 m a je možné ho prejsť približne za 1 hod.

Poľovnícky zámok

Poľovnícky zámokJe to secesná poschodová budova z roku 1910, ktorá bola vybudovaná Habsburgovcami. Je považovaná za národnú kultúrnu pamiatku. Zámok prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Dnes ponúka hosťom nadštandardné ubytovanie v štyroch apartmánoch zariadených historickým nábytkom. Na poschodí sa nachádza jedáleň.

Topoľčianky – vinárska tradícia

Vinotopv 1Vinárske závody Topoľčianky patria k popredným producentom vín v  Nitrianskej vinohradníckej oblasti s dlhodobými skúsenosťami a tradíciou. Spoločnosť bola založená v roku 1993, nadväzuje na úspešnú tradíciu a svoje výrobky predáva pod ochrannou známkou „Château Topoľčianky“. Víno a kvalita sa rodí vo vinici, preto spoločnosť investuje veľkú časť finančných prostriedkov do vlastných vinohradov. Celkovo obhospodarujeme 550 ha viníc v Nitrianskej a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti. Podstatná časť bola revitalizovaná výsadbou nových mladých viníc, ktoré sa nachádzajú v špičkových polohách. Šetrným spracovaním hrozna modernou technológiou a pod vedením skúsených technológov prinášame vína, ktoré sa vyznačujú ľahkým, sviežim, odrodovo typickým charakterom. V portfóliu vín je zastúpená široká škála bielych a červených odrôd v kategóriách akostných vín a vín s prívlastkom. Ponúkame vína dostupné širokej spotrebiteľskej verejnosti ako aj vína určené pre segment gastronómie, vína vhodné k archivácii a prívlastkové vína v najvyšších kategóriách. Kombináciou jedinečnej severnejšej klímy a variabilnosťou pôdnych podmienok sa za dohľadu kvalifikovaných vinárov rodia zaujímavé vína, ktoré o svojich kvalitách presvedčili odborné komisie na domácich a zahraničných súťažiach. Najvyššie úspechy sme si priniesli z Čiech, Moldavska, Talianska či z Francúzska.


Topoľčianky – príťažlivé pre športovcov

Stadion Športový areál Tatran je znovuotvorený pre širokú verejnosť od 01.05.2018. Ponúka Vám možnosť posedenia v  bare Espresso, kde čapujú výborné pivo Černá Hora. Zrekonštruované ubytovanie v Turistickej ubytovni Tatran ** je pre Vás tiež k dispozícii, ako aj kvalitné denné menu za 4,50€, či možnosť usporiadania rodinných osláv, firemných večierkov a svadieb. KONTAKT: Ľuboš Chren - výkonný riaditeľ, tel.: +421 903 576 011, tel. kuchyňa, objednávky denného menu: +421 911 37 44 99, telefón pre rezervácie: +421 911 37 44 99, mail pre rezervácie: tatran@topolcianky.sk, fb: Tatran Topoľčianky. Adresa: Tatran ŠPORT s.r.o., Športová 1067/17, Topoľčianky 951 93.  Ubytovať sa je možné počas pracovného týždňa do 21:00, cez víkend po telefonickej dohode. Kapacita lôžok na celý objekt: 49.  Kategória: Turistická ubytovňa **


Topoľčianky- turistické centrum horného Požitavia

HotelPre ubytovanie návštevníkov je k dispozícii Hotel Zámok Topoľčianky, Penzión Gazdovský hostinec, Hotel Hradná stráž, alebo nadštandardné ubytovanie v štyroch apartmánoch v Poľovníckom Zámku.

 

Národopisné múzeum

MuzeúmZbierka predmetov, ktoré nám hovoria o spôsobe života našich predkov bola založená manželmi prom. ped. ANNOU LUKÁČOVOU  a Ing. JOZEFOM LUKÁČOM, CSc. Verejnosti bola sprístupnená v priestoroch Kultúrneho domu 29. augusta 1984. Počas jej existencie ju svojimi darmi obohatili naši občania. Obsahuje historické predmety zo života vidieckych ľudí z prelomu 19.-20. storočia. Okrem používaných základných životných potrieb sa tam nachádzajú aj také predmety ako krosná, kolovrátok, lampáš a pod. Jedinečnosť spočíva v kompletnosti náčinia na spracovanie konope. Pre mladú generáciu je to dnes, už neznámy svet, avšak dôležitý pre poznanie svojej identity.                                                                                                                                    Tradície ľudovej kultúry okrem národopisného múzea, v živej forme zachováva aj súbor Folklórna skupina Topoľnica.

Hrad Hrušov

Hrad Hrušov Hrad Hrušov bol postavený v 13. storočí, odkedy zabezpečoval kontrolu starobylého horského priechodu vedúceho z Požitavia na Ponitrie. Význam hradu Hrušov vzrástol najmä v 14. storočí, keď sa po nadobudnutí kráľom stal strediskom panstva s výnosnými zlatonosnými potokmi. V roku 1708 bol Hrušov vyrabovaný cisárskymi vojskami, odvtedy bol opustený. Od roku 2004 sa o záchranu hradu Hrušov usiluje Občianske združenie Leustach z Nitry, cieľom je bezpečné sprístupnenie hradnej zrúcaniny pre verejnosť ako aj zapojenie mladých ľudí do záchranárskych aktivít a rozvíjanie ich vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu.  

Obec

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:441
TÝŽDEŇ:2730
CELKOM:3250010

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov