Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Investičné akcie

Investičné akcie

Hasičský dom - rekonštrukcia, stavebné úpravy

347.702,12 EUR - nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a ŠR SR

377.360,74 EUR - celková hodnota rekonštrukcie

(realizácia projektu: 10/2009 – 01/2011)

Základná škola Topoľčianky - rekonštrukcia

regionálny operačný program - infraštruktúra vzdelávania

investícia do vašej budúcnosti

654.600,80 EUR - nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a ŠR SR

792.433,48 EUR - celková hodnota rekonštrukcie

(realizácia projektu: 05/2009 - 06/2010)

Materská škola SNP 11 - rekonštrukcia

150.915,33 EUR - nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a ŠR SR

159.451,90 EUR -  celková hodnota rekonštrukcie

(realizácia projektu: 01/2010 – 02/2011)

Revitalizácia centrálnej časti obce Topoľčianky

I. etapa - úsek od Koprdovho mosta po Žikaveckú ulicu

910.322,59 EUR - nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a ŠR SR

994.878,64 EUR -  celková hodnota rekonštrukcie

zahŕňa nasledovné aktivity:

- rekonštrukcia chodníkov

- vytvorenie cyklochodníkov

- výstavba autobusových zastávok

- úprava verejného priestranstva a prvkov verejnej zelene

- rekonštrukcia verejného osvetlenia

(realizácia projektu: 6/2010 – 08/2011)

V rámci „Revitalizácie centrálnej časti obce Topoľčianky“  boli zrealizované z nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ a ŠR SR ešte nasledovné projekty:

- rekonštrukcia vodovodu - investor ZsVS a.s.

- rekonštrukcia siete NN (zo vzdušného vedenia prekládkou do zeme) - investor

   ZSE a.s.

- dobudovanie kanalizácie obce Topoľčianky – objednávateľ  ZsVS a.s. Nitra 

  (ukončenie realizácie: 03/2014)

Revitalizácia centrálnej časti obce Topoľčianky

II. etapa – námestie  

636.736,88 EUR - nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a ŠR SR

732.856,89 EUR -  celková hodnota rekonštrukcie

(realizácia projektu: 2012 - 2013)

Revitalizácia centrálnej časti obce Topoľčianky

III. etapa – priestranstvo pred DKS a pred poštou  

(realizácia projektu:  2013)

184.528,42 EUR - realizované z rozpočtu obce

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

   925.774,02 EUR - nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a ŠR SR

1.090.523,96 EUR - celková hodnota rekonštrukcie

(realizácia projektu: 10/2019 – 03/2021)

 

 

Samospráva

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:402
TÝŽDEŇ:2634
CELKOM:3240229

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov