Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

 Volebné obdobie:   2022 - 2026 

 predseda:

 • Mgr. Eva Chrapková (+vydávanie novín Naše Topoľčianky)

 tajomník: 

 • Andrea Chrenová (+vydávanie novín Naše Topoľčianky)

 členovia:  

 • Mgr. Jozef Barát
 • Monika Brandtová
 • Barbora Furdová
 • Ing. Roman Kazík      (vydávanie novín Naše Topoľčianky)
 • Mgr. Peter Kotora
 • Roman Kováč
 • Branislav Kukla
 • PaedDr. Anna Sýkorová   (vydávanie novín Naše Topoľčianky)

 PLÁN ČINNOSTI KOMISIE NA ROKY 2022 - 2026:   tu k nahliadnutiu

 PLÁN ČINNOSTI KOMISIE NA ROK 2023:   tu k nahliadnutiu

 ZÁPISNICE: 

 31.1.2023     Zápisnica č. 1   tu k nahliadnutiu

 14.2.2023    Zápisnica č. 2   tu k nahliadnutiu

 25.4.2023   Zápisnica č. 3   tu k nahliadnutiu

 19.5.2023   Zápisnica č. 4   tu k nahliadnutiu

  2.6.2023   Zápisnica č. 5    tu k nahliadnutiu 

28.7.2023   Zápisnica č. 6     tu k nahliadnutiu

 

Volebné obdobie :  2018 - 2022  

 predseda:

 • Mgr. Eva Chrapková (vydávanie novín Naše Topoľčianky)

 tajomník: 

 • Andrea Chrenová (vydávanie novín Naše Topoľčianky)

 členovia:  

 • Mgr. Jozef Barát
 • Monika Brandtová
 • Ing. Roman Kazík      (vydávanie novín Naše Topoľčianky)
 • Mgr. Peter Kotora
 • Roman Kováč
 • Mgr. Mária Kuklová
 • Mário Ondriáš
 • PaedDr. Anna Sýkorová   (vydávanie novín Naše Topoľčianky)

 

 ZÁPISNICE: