Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Ing. Radimír Siklienka, PhD. 

Členovia:

- Jaroslav Orolín 

- Mgr. Gabriel Orlík

- Martin Kliniec