Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

MŠ Cintorínska

MŠ

Názov školy: Materská škola Cintorínska 35 Topoľčiank

Adresa :Cintorínska ul.č.35, 951 93  Topoľčianky
Riaditeľ školy : Adriana Fialová
Kontakt : 037/ 630 16 31

mstopolcianky@gmail.com

http://mstopolcianky.edupage.org/


Stupeň vzdelania:  ISCED 0

Vyučovací jazyk : slovenský

Zriaďovateľ:  Obec Topoľčianky


Všeobecná charakteristika materskej školy
Sme jednotriedna materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec Topoľčianky. Poskytujeme celodennú aj poldennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Súčasťou budovy je školský dvor a záhrada. Celá škola sa nachádza v peknom tichom prostredí obklopená zeleňou, v jej blízkosti sa nachádza park, ktorý s deťmi často navštevujeme.


Zameranie
Naším zámerom je vytvoriť materskú školu rodinného typu s úzkymi vzťahmi s rodičmi. Chceme umožniť deťom prežiť šťastné detstvo, poskytnúť im podnetné a priateľské prostredie, kde bude vládnuť tvorivá atmosféra, pochopenie, spolupráca, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamaráti detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí.
Školský vzdelávací program je zameraný na rozvoj všetkých oblastí vývinu dieťaťa.
Každodennou prácou sa usilujeme o rozvoj samostatných a zdravo sebavedomých osobností cestou prirodzenej výchovy. Chceme položiť základy celoživotného vzdelávania všetkým deťom, podľa ich možnosti, záujmov, schopností a potrieb. Učíme sa zdravému životnému štýlu.
Rozširujeme poznatkový systém detí o regionálne vedomosti, živíme v deťoch ľudové tradície nášho regiónu.
V materskej škole plníme projekt „Zdravá škola“, zapájame sa do súťaží, projektov  vyhlásených pre daný školský rok ( Enviroprojekt, Revitalizácia školy, Vesmír očami detí, Svet okolo nás, Dúhový kolotoč….)
Denný poriadok je dostatočne pružný, zameraný na pobyt detí vonku, umožňuje reagovať na individuálne možnosti detí, na ich aktuálne potreby. Spontánne a riadené aktivity sú v rovnováhe, denne uskutočňujeme individuálne, skupinové a frontálne aktivity.
V materskej škole uskutočňujeme krúžok anglického jazyka (pokiaľ je dostatočný záujem zo strany rodičov). Krúžok vedie odborný pracovník.
Pedagogickí zamestnanci rešpektujú potreby detí a napomáhajú k ich uspokojovaniu realizáciou rôznorodých školských a mimoškolských aktivít počas celého školského roku.

„Zmyslom detstva je hravosť, doprajme deťom uspokojenie tohto stavu a potešenie byť dieťaťom“

MŠMŠMŠ

Samospráva

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:388
TÝŽDEŇ:2677
CELKOM:3249957

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov