MŠ SNP

KULTÚRNE LETO 2020

KL 2020

Kultúrne leto 2020 bolo relizované s finančnou podporou NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Beh oslobodenia Topoľčianok

NSK

Dôležité telefónne čísla

 

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

 

Podpora opatrovateľskej služby

Výstavba nájomných bytov v obci

Video TV NITRIČKA

FAŠIANGY V TOPOĽČIANKACH http://tvnitricka.sk/fasiangy-v-topolciankach/

CESTUJEME ZA CHUŤAMI NITRIANSKEHO KRAJA              Topoľčianky                      https://tvnitricka.sk/cestujeme-za-chutami-nitrianskeho-kraja-topolcianky/

Folklórne slávnosti a Vinobranie v Topoľčianach  https://tvnitricka.sk/folklorne-slavnosti-v-topolciankach-2/

Sv. Mikuláš v Topoľčiankach      https://video.tvnitricka.sk/ 2019/12/09/2019_12_09_ mikulasvtopolciankach _1m 57s_op.mp4 

 

Fond na podporu umenia

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 19
DNES: 575
TÝŽDEŇ: 1145
CELKOM: 2398478

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English

Obsah

MŠ SNP

 

MŠ SNP

Materská škola, SNP 11, Topoľčianky

Materská škola bola otvorená 20. októbra 1987, keď po prvýkrát privítala 60 detí a ich rodičov.

Celý personál vo vedení s pani riaditeľkou Mgr. Máriou Kuklovou sa od samého začiatku starali o to, aby sa deti v novom prostredí dobre cítili. Počas ďalších rokov prechádzala materská škola mnohými zmenami, menili sa riaditeľky –od 1991 do 1992 p. Hana Herdová, od 1992 do súčasnosti p. Bc.Ľubica Pavková ako aj pedagogický a prevádzkový personál. Jej zriaďovateľom je od 1.7.2002 Obec Topoľčianky. Celodennou i poldennou výchovou a vzdelávaním poskytuje deťom predprimárne vzdelávanie od 3 do 6 rokov, ako i deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Je umiestnená v prízemnej, účelovej budove, v tichom prostredí, ktoré je vzdialené od hluku a rušnej komunikácie. Nachádzajú sa tu priestory pre pedagogických a prevádzkových zamestnancov, jedálne s kuchyňou, práčovňa, telocvičňa, učebne na rôzne aktivity s deťmi. Priestory s príslušenstvom pre deti sú svetlé a priestranné. Z prízemných tried sa  vychádza na terasy s priamym napojením na školskú záhradu, ktorá je vybavená pieskoviskami a preliezkami, čo nám umožňuje uskutočňovať  s deťmi množstvo pohybových a relaxačných aktivít.


Materská škola pracovala od roku 1997 na projekte Škôl podporujúcich zdravie a v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu realizuje interné projekty:
Adamko hravo-zdravo,

 • Hrajme sa spolu, nech nie som sám,
 • Mám rád seba aj teba,
 • Chceme dýchať čistý vzduch,
 • Naučme deti piť čistú vodu /získané ocenenie AQUA –Zvolen/
 • Špinďúra v kráľovstve čistoty,
 • Evička nám ochorela,
 • Kvapka krvi,
 • Sladkosti závislosťou,
 • Bezpečná škola /získané bezpečnostné vesty, didaktický materiál s dopravnou tematikou/,
 • Rok v MŠ /získané ocenenie KOS- Nitra/,
 • Som gramotný,
 • Túlame sa s PC myšou,
 • Pozrime sa do prírody, čo osoží a čo škodí,
 • Poznávame prírodu všetkými zmyslami,

Naučme sa prírodu poznávať, cítiť, chrániť /získané ocenenie- Životné prostredie Banská Bystrica,
Ekologická stopa.


Od roku 2005 sa deti materskej školy prostredníctvom krúžkovej činnosti pod vedením odbornej lektorky zoznamujú s anglickým jazykom. V rámci plnenia cieľov jednotlivých projektov úzko spolupracujeme s lesným závodom v Topoľčiankach, s CHKO Ponitrie, Krajským osvetovým strediskom v Nitre, so strediskom environmentálnej výchovy Teplý vrch.
Vo výchovno- vzdelávacej činnosti sa zameriavame hlavne na environmentálnu výchovu a na poznávanie miestnych ľudových tradícií. Počas celého školského roka uskutočňujeme s deťmi a rodičmi množstvo zaujímavých aktivít:

 

 • Jeseň pani bohatá
 • Vitamínové dni, výstava tekvicových strašidiel, postavičiek spojená s jesennou opekačkou
 • V rámci úcty k starším kultúrny program a posedenie so starými rodičmi
 • Jesenná vychádzka do prírody
 • Šarkaniáda v spolupráci s rodičmi
 • Návšteva 1. ročníka ZŠ,
 • Mikulášska besiedka v MŠ s rodičmi,
 • Stretnutie s Mikulášom v obci,
 • Vianoce v našej MŠ, ľudové zvyky a tradície,
 • Vianočná besiedka s rodičmi,
 • Testy školskej zrelosti v spolupráci CPPP a P,
 • Fašiangový karneval v kultúrnom dome v spolupráci s miestnym kultúrnym strediskom,
 • Spoločný zápis predškolákov do 1.ročníka základnej školy,
 • Marec- mesiac knihy, návšteva miestnej knižnice, výstavka kníh v MŠ,
 • Jarný lúčik, prednes detí v kultúrnom dome,
 • Beh oslobodenia našej obce,
 • Deň Zeme- ekoaktivity v spolupráci s CHKO Ponitrie, lesnými pedagógmi,
 • Strom premien, výstava s environmentálnou tematikou v spolupráci s rodičmi,
 • Návšteva hasičskej zbrojnice,
 • Deň matiek, kultúrny program v obci,
 • Účasť na výtvarných súťažiach,
 • Športová olympiáda ku Dňu detí v MŠ,
 • Slávnostná rozlúčka s deťmi- budúcimi prvákmi- rozdávanie osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania spojená s opekačkou a posedením s rodičmi. 

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde si navzájom pomáhame, rešpektujeme sa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí.

MŠ SNPMŠ SNPMŠ SNPMŠ SNP