SŠU Topoľčianky

Dôležité telefónne čísla

 

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Podpora opatrovateľskej služby

Výstavba nájomných bytov v obci

Video TV NITRIČKA

FAŠIANGY V TOPOĽČIANKACH http://tvnitricka.sk/fasiangy-v-topolciankach/

CESTUJEME ZA CHUŤAMI NITRIANSKEHO KRAJA              Topoľčianky                      https://tvnitricka.sk/cestujeme-za-chutami-nitrianskeho-kraja-topolcianky/

Folklórne slávnosti a Vinobranie v Topoľčianach  https://tvnitricka.sk/folklorne-slavnosti-v-topolciankach-2/

Sv. Mikuláš v Topoľčiankach      https://video.tvnitricka.sk/ 2019/12/09/2019_12_09_ mikulasvtopolciankach _1m 57s_op.mp4 

 

Fond na podporu umenia

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 24
DNES: 430
TÝŽDEŇ: 2418
CELKOM: 2453774

Ďakujeme firme BRIMO

Ďakujeme firme BRIMO, ktorá našej obci darovala párty stan. Budeme ho používať na obecné podujatia, ako napr. Stavanie MÁJA, Kultúrne leto, Folklórne slávnosti, Vinobranie  a  ďalšie.

Brimo

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

Náplň činnosti odborného zamestnanca

stanovuje Zákon NR SR č. 596/200 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernica č.7/2004-E, ktorou sa určuje vzorová náplň činnosti obcí ako školských úradov a samosprávnych krajov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na orgány územnej samosprávy. Spoločný školský úrad vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve  na základe Smernice Smernica č. 34/2014 MŠVVaŠ SR nasledovné činnosti :

  • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
  • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie,
  • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, najmä v oblasti

a) riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu

b) ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách a v základných umeleckých školách,

c) ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

  • iné oblasti činností podľa potrieb a pokynov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. a zákonom č. 597/2003 Z.z.
  • Odborní zamestnanci obcí ako školských úradov môžu zabezpečovať aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí a najmä  môžu pripravovať podklady vo veciach zaraďovania a vyraďovania základných škôl do siete škôl a školských zariadení,  zrušovania základných škôl, zmien v sieti škôl a školských zariadení.
  • Poradenskú pomoc pri tvorbe rozpočtu

 

Konkrétna činnosť sa riadi  plánom rozpracovaným podľa úloh na školský rok.

1. Eduzber  /výkazy o počte detí MŠ, ŠKD, stravníkov v ŠJ a žiakov ZŠ/

2.  Na základe výkazov o stave ZŠ k 15. septembru aktualizuje databázu základných škôl  a materských škôl.

3. Pravidelným vydávaním Obežníka plní SŠÚ aktuálne a operatívne úlohy vyplývajúce z požiadaviek MŠ SR a Oddelenia školstva Okresného úradu Nitra.

4. Organizuje pracovné stretnutia zriaďovateľov a riaditeľov ZŠ,/ MŠ/obvodu SŠÚ

5. Organizuje metodické stretnutia, školenia, pre záujemcov ZŠ, a MŠ  obvodu SŠÚ

6. Spoluorganizácia Stolnotenisového turnaja Mikroregiónu Tríbečsko pre žiakov ZŠ

7. výkazy o znečistení ovzdušia

8. Organizuje pracovné stretnutia riaditeľov ZŠ, a MŠ  obvodu SŠÚ, metodické semináre  

     podľa záujmu

9. Beh oslobodenia obcí: Topoľčianky, Sľažany

10. Futbalový turnaj žiakov z malotriednych základných škôl

11. Atletické hry Mikroregiónu Tríbečsko  v Žitavanoch

12. Pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ a MŠ k ukončeniu a zhodnoteniu šk. roka.