Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Prehľad podujatí

             Prehľad kultúrno-spoločenských podujatí              počas kalendárneho roka

Obec Topoľčianky počas roka pripravuje množstvo rôznych podujatí či už sama ako organizátor, alebo ako spoluorganizátor s inými subjektmi. Aktivity sú pripravované tak, aby sme uspokojili všetkých občanov obce, a aby obyvateľovi každej vekovej skupiny boli ponúkané zaujímavé kultúrno-spoločenské podujatia a aktivity na vypĺňanie voľného času. Počas roka realizujeme nasledovné podujatia:

Pre deti MŠ a ZŠ:

 • Jarný lúčik – recitačná súťaž v prednese poézie alebo prózy pre deti MŠ Topoľčianok
 • Rozpoviem Ti rozprávku, súťaž v umeleckom prednese slovenskej ľudovej rozprávky určená pre žiakov 5. roč. základných škôl okresu Zlaté Moravce
 • Kreslenie na asfalt a kultúrny program pri príležitosti sviatku MDD  pre deti  MŠ a I. stupeň ZŠ
 • Prázdninové tvorivé dielne  , deväť pondelkových stretnutí v malej sále DKS Topoľčianky, počas ktorých sú pre deti  v kruhu svojich kamarátov pripravené rôzne hry, súťaže a tvorivé dielne s množstvom  zaujímavého materiálu a techník na vytvorenie vlastnoručne vyrobených darčekov  a ozdôbok. Deti spoločne vytvorili korálkové šperky a šperkovničky, obrázky vytvorené servítkovou technikou,  závesné dekoratívne predmety z farebných kartónových a vlnitých papierov, maľovali na sklo, a mnoho iných milých drobností podľa ich záujmu.
 • Autobusové zájazdy sa uskutočňujú  prevažne v letnom období za účelom návštevy kúpalísk, čo je pre deti väčšinou najmilšia športová aktivita
 • Stretnutie detí s Mikulášom a rozdávanie balíčkov spojené s kultúrnym programom a s možnosťou občerstvenia detí a dospelých

Pre dospelých a mládež každoročne pripravujeme:

 • Krojovú zábavu, ktorej  hlavným poslaním je zachovávanie a prezentácia slovenských ľudových krojov z rôznych regiónov Slovenska, vrátane nášho domáceho – topoľčianskeho. Hostia oblečení v krojoch takýmto  spôsobom sprítomňujú minulosť našich predkov a poukážu na pestrosť a krásu našich krojov a šikovnosť rúk našich pramatiek, ktoré ich vlastnoručne vyšívali. Myšlienku zábavy každoročne podporí okolo 30 účastníkov, za čo im patrí srdečné poďakovanie. Vstup v kroj však nie je podmienkou.
 • Fašiangový sprievod obcou s FSk Topoľnica a DH Podhrušovan, v krásnych topoľčianskych krojoch, ktorý  dopoludnia prechádza ulicami Topoľčianok je neodmysliteľnou súčasťou  fašiangového obdobia. Ďakujeme účastníkom za zachovávanie tejto tradície, vďaka čomu patríme medzi obce, z ktorých sa ešte tento ľudový zvyk nevytratil.
 • Fašiangová zábava je posledným ohnivkom v reťazi zábav, pred obdobím štyridsaťdňového pôstu
 • Deň učiteľov, v mesiaci marec pripravujeme kultúrny program a posedenie pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov ZŠ a MŠ pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľov.
 • Stavanie mája  patrí k obľúbeným a navštevovaným podujatiam. Pekný a statný strom očistený od kôry a vyzdobený farebnými stuhami   postavia chlapci z dobrovoľného hasičského zboru  topoľčianskym dievčatám klasickým spôsobom, pomocou rebríkov.  Tento spôsob stavania MÁJA má svoje osobité čaro a mnoho mladých účastníkov má možnosť vidieť po prvý raz STAVANIE MÁJA v duchu zachovávania ľudových zvykov a tradícií našich otcov a starých otcov. Podujatie nám svojimi piesňami každoročne spríjemňuje  DH PODHRUŠOVAN a Folklórna skupina TOPOĽNICA. Pre návštevníkov podujatia býva pripravený chutný guláš a napečené domáce syrovníky a kakaové záviny. Nechýbajú ani nápoje pre deti a dospelých a lákavý stánok s cukrovinkami.
 • Otvorenie turistickej sezóny v obci Topoľčianky  sa  každoročne 1. mája  koná ako sprievodné podujatie Dňa  otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky. Podniky sídliace v Topoľčiankach srdečne pozývajú návštevníkov Topoľčianok do svojich priestorov. Obec Topoľčianky pozýva návštevníkov a obyvateľov Topoľčianok do centra obce na prehliadku OBECNÉHO  NÁRODOPISNÉHO  MÚZEA s odborným výkladom jeho správkyne v čase od 09.00 do 15.00 hod. V centre obce  pozývame na návštevu  tradičných jarmočných stánkov, stánkov remeselníkov a stánkov s občerstvením.
 • Kultúrne leto /9 koncertov/,  sa stalo neodmysliteľnou súčasťou nedeľných popoludní. Zároveň zvyšuje atraktívnosť Topoľčianok v letnom období. Program pozostáva z deviatich vystúpení počas nedieľ prázdninových mesiacov, v rámci ktorých vystupujú folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby a dychové hudby, ktoré prezentujú folklór – kultúrne dedičstvo a tradície  regiónov Slovenska, prípadne folklór iných národov.  Z dôvodu zvyšovania rôznorodosti účinkujúcich radi poskytneme priestor vždy novým hudobným žánrom, ako sú napr. muzikálové, operetné či populárne piesne,  melódie z 30. – 50. rokov minulého storočia  alebo  country piesne. Kultúrne leto sa koná v príjemnom prostredí národnej kultúrnej pamiatky – nádvoria Zámku v Topoľčiankach, ktoré nám poskytuje tú najvhodnejšiu a najkrajšiu  kulisu pre jednotlivé vystúpenia, alebo v zrevitalizovanom centre obce Topoľčianky s veľkou javiskovou plochou pripravenou na konanie kultúrnych a spoločenských podujatí. V prípade nepriaznivého počasia sa využije náhradná alternatíva priestorov – veľká sála DKS Topoľčianky.
 • Divadelné predstavenia, priebežne počas roka pozývame milovníkov divadelného umenia na tri až  štyri divadelné predstavenia v podaní predovšetkým nášho ochotníckeho divadelného súboru Topoľ, ale pravidelnými hosťami sú aj ochotníci z DS Hrušov zo Skýcova, divadelný súbor zo Starého Tekova, alebo Zlatomoravecký ochotnícky kolektív,
 • Hodová zábava, usporiadaná pri príležitosti konania hodov v Topoľčiankach
 • Požehnanie adventného venca v centre obce duchovným otcom farnosti, je spojené s príchodom  adventu,
 • Vatra samostatnosti horí v Silvestrovskú polnoc, pripomenie nám  vznik samostatnej Slovenskej republiky a navzájom si poprajeme hojnosť zdravia, pokoja a šťastia do budúceho roku.

Obecný úrad Topoľčianky vydáva povolenia na prenájom verejného priestranstva za účelom umiestnenia jarmočných predajných stánkov počas dvoch podujatí:

 • 1. mája, počas Dňa otvorených dverí v NŽ Topoľčianky a Otvorenia turistickej sezóny v obci Topoľčianky
 • v mesiaci júl, počas Škapuliarskej púte

Dôležité výročia našej obce, alebo výročia jej organizácií, záujmovo-spoločenských združení a kolektívov sa pripravujú aktuálne a priebežne počas určitého kalendárneho roka. V DKS Topoľčianky sa pravidelne uskutočňujú aj podujatia, ktoré si pripravujú miestne záujmové organizácie a združenia, alebo základná škola a materské školy. Pri niektorých z týchto podujatí je Obec Topoľčianky spoluorganizátorom  a  priamo napomáha pri ich realizácii.                   

Zábavy a posedenia:

Záhradkársko-vinohradnícke posedenie, Krojová zábava,  Poľovnícka zábava, Rodičovský večierok, Fašiangová zábava, Farský ples, Štefanská zábava.

Ostatné:

 • Výstava vín spojená s degustáciou –  ZO Slovenského zväzu záhradkárov, sekcia vinohradníkov Topoľčianky,
 • Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných drevín – ZO SZZ Topoľčianky,
 •  Hromadný darcovský odber krvi, Miestny spolok SČK:  Starostovská kvapka krvi, Prázdninová kvapka krvi -  krv daruje priemerne 60 – 70  darcov,
 •  Šachový klub pravidelne usporadúva ligové zápasy a Novoročný šachový turnaj,
 •  Fotoklub FoTOP,  prehliadky fotografickej tvorby spojené s množstvom workshopov,
 •  Seniorkluby, stretnutia Klubu seniorov 6 - 8 krát v roku, OZ Seniorklub Topoľčianky,   autobusové zájazdy
 •  Klub ručných  prác, pravidelné utorkové stretnutia žien klubu dôchodcov pri ručných  prácach,  cca 37 krát  v roku.   

Detské a mládežnícke podujatia :

Detský karneval detí ZŠ, Detský karneval detí MŠ, Deň matiek, 1. jún – disco pri príležitosti MDD, Rozlúčkový večierok žiakov 9. ročníkov ZŠ, Venček – ukončenie kurzu spoločenských tancov žiakov 8. ročníkov ZŠ, Výchovný koncert – ZŠ, Vianočná akadémia - ZŠ,

Priestory v DKS využívajú aj viaceré organizácie a kluby sídliace v obci na:  

 • Schôdze a Výročné členské schôdze :

ZO SZZ, DHZ, DV Jednota, KSS, SZPB, Urbársky spolok, OZ Seniorklub Topoľčianky, MO MS, MS SČK,   

 • Šport:
 • Cvičenie JOGY, pravidelne každý utorok v čase od 17:30 do 19:30 hod.
 • Stolnotenisové tréningy, konajú sa podľa potreby, väčšinou v pondelok a v stredu
 • Cvičenie KALANETIKY, pravidelne každú stredu v čase od 16:45 do 17:45 hod.

Priestory DKS Topoľčianky sa počas roka využívajú aj na prenájom podľa platných sadzieb VZN nasledovne:

predajné akcie, prednášky,  prezentačné akcie spojené s predajom, svadby a iné rodinné oslavy, výročné  členské schôdze organizácií  so sídlom  mimo Topoľčianok.

                  Fotografie z  podujatí môžete vidieť na stránke obce vo fotogalérii.

Ďakujeme za vašu účasť na uvedených
kultúrnospoločenských podujatiach.

 

 

 

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:349
TÝŽDEŇ:2581
CELKOM:3240176

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov