Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Lesy SR - OZ Topoľčianky

LESY SR – OZ TOPOĽČIANKY

Odštepný závod Topoľčiansky patriaci pod štátny podnik Lesy SR Banská Bystrica spravuje v Topoľčiankach viacero zaujímavých turistických atrakcií.

Topoľčiansky park
Topoľčiansky park je veľmi cenným kultúrnym, ale najmä dendrologickým objektom. Kvôli údolnej polohe má pozdĺžny tvar v dĺžke 4 km a je iba niekoľko sto metrov široký. Jeho celková výmera dosahuje cca 31 ha. Park je vybudovaný v štýle anglického slohu, ktorý sa snaží napodobniť voľnú prírodu a úzko nadväzuje na voľnú krajinu. Úpravy okolia kaštieľa, ktoré boli základom pre vytvorenie parku, začali výsadbou pagaštanov, brestov a jedlí v rokoch 1800 až 1810. Z tohto obdobia sa zachoval do súčasnosti iba jeden strom, pyramidálny dub pred kaštieľom, ktorého vek presahuje 200 rokov. V roku 1982 bol  park vyhlásený za Chránený areál.

Aj v súčasnosti si park zachováva prírodnú krajinársku dispozíciu, aj keď mnohé stromy, ba aj celé skupiny už museli byť odstránené. Park je unikátny najmä druhovým bohatstvom drevín. Je zaujímavý nielen pre dendrológov, ale aj pre bežných návštevníkov parku.

Starostlivosť o park je zverená podniku Lesy SR š.p. Odštepný závod  Topoľčianky. Väčšinu vykonávaných prác a opatrení musí OZ hradiť z vlastných zdrojov. Z tohto dôvodu sa v súčasnosti v parku vykonávajú najnevyhnutnejšie práce, aby sa zachovalo  druhové bohatstvo drevín, technické zariadenia slúžiace návštevníkom a aby si park zachoval svoj jedinečný krajinársky ráz. Najdôležitejšou úlohou je asanácia odumierajúcich starých stromov a likvidácia zmladenia nežiadúcich kríkových skupín, ktoré negatívne ovplyvňujú krajinný ráz parku.

Poľovnícky zámok
Poľovnícky zámok bol vybudovaný v roku 1910 na okraji Topoľčianskeho parku  v blízkosti Kaštieľa. Okrem dekoratívnych kolekcií parožia a trofejí sú v priestoroch zámku naaranžované mnohé umelecké diela. Na stenách viacerých miestností  visia obrazy nášho známeho maliara poľovnej zveri Karola Sovánku, z ktorých mnohé vytvoril na pozvanie, priamo v tunajšej prírode. Od roku 2007 je v dvorane zámku umiestnený originál plastiky medveďa s muflónom od Alojza Stróbla.

V súčasnosti slúži poľovnícky zámok ako luxusné zariadenie hotelového typu, ktoré je určené nielen pre poľovníckych hostí, ale aj pre všetkých návštevníkov Topoľčianok. Ponúka ubytovanie v dvoch dvojlôžkových a v dvoch štvorlôžkových apartmánoch. Na prvom poschodí sa nachádza štýlovo vyzdobená jedáleň, ktorá má kapacitu 42 miest. Je vhodná na usporiadanie väčších spoločenských akcií. Vzhľadom k tomu, že Poľovnícky zámok je v súčasnosti využívaný ako hotelové zariadenie, nie je bežne prístupný pre návštevníkov. Prehliadky zámku pre širšiu verejnosť sú organizované niekoľko krát ročne, prevažne pri príležitosti dňa otvorených dverí v obci.

Plastiky poľovnej zveri
V tesnej blízkosti Poľovníckeho zámku sa nachádzajú plastiky poľovnej zveri, ktoré vlastnia LESY SR š. p. Odštepný závod Topoľčianky – Zhasínajúci jeleň (1897), Poranený diviak so psom (1902) a Medveď s muflónom (1909). Plastiky sú dielom významného európskeho sochára Alojza Strobla, rodáka z Kráľovej Lehoty na Liptove. Nevšedný talent tohto umelca si všimol Rakúsko – Uhorský cisár František Jozef I., čo predznamenalo neskorší úspech umelca. Väčšina jeho diel je umiestnená v Budapešti, kde je aj pochovaný.

Zubria zvernica
V Topoľčiankach sa zubry chovajú od roku 1958. Najznámejší zubor, zakladateľ celej generácie topoľčianskych zubrov, bol Putifár. Patril k najmohutnejším jedincom svojho druhu. Počas existencie zvernice sa narodilo 185 zubrov, čím Zubria zvernica významne prispela k záchrane zubra ako živočíšneho druhu.

Vzhľadom na súčasný priaznivý stav populácie zubra hrivnatého v Európe (cca 3 500 ks) sa hlavnou prioritou zvernice stáva jej náučná a poznávacia funkcia, o čom svedčí aj neustále sa zväčšujúci záujem verejnosti. Z tohto dôvodu OZ Topoľčianky vybudoval náučný chodník Zubria zvernica, ktorý na 10 paneloch oboznamuje návštevníkov s históriou Zubrej zvernice, životom zubrov a s ostatnými  živočíchmi a rastlinami, ktoré sa vyskytujú v Zubrej zvernici a v jej bezprostrednom okolí. Na pozorovanie zubrov bola vybudovaná špeciálna terasa.

V súčasnosti žije vo zvernici 11 zubrov. Zubria zvernica sa nachádza cca 10 km od Topoľčianok. Je prístupná osobným automobilom aj autobusom, po vyznačenej trase cez obce Žikava a Lovce.

KONTAKT :
topolcianky@lesy.sk
Zubria zvernica : 0915 899 911

Vstupné :
Deti od 6 – 15 rokov, ZŤP*   1,00 €
Študenti*, dôchodcovia        1,50 €
Dospelí                                          2,00 €
– v cene vstupného je výklad a brožúra Lesnícky náučný chodník Zubria zvernica, pri voľnom  vstupe sa brožúra neposkytuje
– v prípade školských výprav má pedagogický dozor vstup voľný (na 10 detí max 1 dospelý, pre deti predškolského veku na 5 detí max 1 dospelý)

*preukázať sa platným dokladom (preukazom)

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:520
TÝŽDEŇ:1111
CELKOM:3204781

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov