Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Turistika

ZÁMOK TOPOĽČIANKY

ZámokPôvodne pevnosť, niekoľkokrát prestavaná do dnešnej podoby zámku s klasicistickým priečelím a gotickorenesančným nádvorím. Národná kultúrna pamiatka, v rokoch 1923-1951 letné sídlo prezidentov ČSR. V súčasnosti slúži pre rekreačné pobyty a usporadúvanie rôznych spoločensko – kultúmych aktivít: sympóziá, tvorivé dielne umelcov, svadby, atď.

Klasicistické krídlo tvorí muzeálnu časť prístupnú pre verejnosť. Stála expozícia je zameraná na dobový nábytok a bytové doplnky, ako obrazy, staré hodiny, keramika, porcelán, koberce. Súčasťou expozície je i zbierka zbraní. Prehliadky sa konajú pre skupiny. Sprievodcovská služba v slovenčine a nemčine.

Kontaktné údaje:
Zámok Topoľčianky
Parková 1, 951 93 Topoľčianky
Tel.: +421 37 7777 555
Mail: zamok@jmf.sk
Web: http://www.zamok-topolcianky.sk/main.php?lang=sk

V priestoroch Zámku Topoľčianky sa nachádza hotel, reštaurácia, sauna a vináreň. Počas celého roka je možné ubytovať sa na Zámku. Pre oddych ponúkame hosťom možnosť rekreačných pobytov.

Zámok Topoľčianky ponúka možnosť prežiť svadobný deň v romantickom prostredí zámku, obklopenom anglickým parkom a jeho tajomnými zákutiami.

Zámok Topoľčianky ponúka v hotelovej časti aj možnosť ubytovania.

 

Zámocký park

ZámokChránené krajinné územie s bohatou dendrologickou zbierkou je jedným z najkrajších krajinárskych parkov na Slovensku. Jeho estetickú hodnotu umocňujú štyri umelé jazierka, fontány a bronzové sochy jeleňa, diviaka a medveďa. Do prostredia parku je osadený aj zámok Topoľčianky, Poľovnícky zámok a ďalšie stavby. Rozloha parku je 30,66 ha. Pri návšteve zámockého múzea odporúčame využiť voľné chvíle poznávacou prechádzkou aj v jeho okolí.

 

NÁRODNÝ ŽREBČÍN

Zrebčín.

sa člení do piatich lokalít – Hostie, Rybník, Breziny, Krásny majer a Topoľčianky. Pre zájazdy a školské výlety odporúčame z časového hľadiska navštíviť objekty v Topoľčiankach

 

Výcvikové stredisko

Výcvikpozostáva z krytej jazdiarne, stajní pre kone a upravenej parkúrovej plochy. Jeho prehliadkou získate plastický obraz o chove športových a kočových koní a ich výcviku. V bezprostrednom kontakte s koňmi a ich prostredím získate hlboký zážitok. Objekt sa nachádza v blízkosti zámku.

Trvanie prehliadky s odborným výkladom min. 20 minút

máj – október dennne, v ostatných mesiacoch na objednávku
utorok – piatok: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 h
deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia ?,- Sk
dospelí ?,- Sk
sobota, nedeľa, sviatok: 14.00, 15.00, 16.00 h
deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia ?,- Sk
dospelí ?,- Sk
Osoby so sníženou pracovnou schopnosťou, osobitné školy, sociálne ústavy a pod. majú vstup zdarma. V organizovanej skupine nad 20 osôb sa poskytuje jeden vstup zdarma!

 

HIPOLOGICKÉ MÚZEUM

Muzeum

je jedinečným objektom poskytujúcim komplexný obraz o všetkom, čo v minulosti aj v súčasnosti s chovom koni súvisí. Jediné múzeum tohto druhu na Slovensku.

V štyroch pavilónoch:
- pavilón konských postrojov
- pavilón kočov
- pavilón dielní (kováčska, sedlárska, kolárska a príbytku chovateľa koní)
- pavilón športovej histórie
je umiestnených viac ako 2000 pamiatkových predmetov. Pre skupinové návštevy je k dispozícii odborný výklad, prípadne videoprojekcia.

Trvanie prehliadky s odborným výkladom min. 20 minút

utorok – piatok: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00 h

deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia ?,- Sk
dospelí ?,- Sk
sobota, nedeľa, sviatok
deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia ?,- Sk
dospelí ?,- Sk

Osoby so sníženou pracovnou schopnosťou, osobitné školy, sociálne ústavy a pod. majú vstup zdarma.

V organizovanej skupine nad 20 osôb sa poskytuje jeden vstup zdarma!

 

VOZENIE NA KOČI

Kočiar

Združenie cestovného ruchu REKREA spolu s Národným žrebčínom organizuje pre deti vozenie na koči podľa želania na kratšie i dlhšie trate.

                    Návštevy chovných stredísk koní:
Hostianske – plemenný chov lipicanských koní
Košiar – plemenný chov huculských koní
Rybník – plemenný chov arabských koní
Breziny – plemenný chov Slovenského teplokrvníka

Kontaktné údaje:
Národný žrebčín Topoľčianky
Parková 13, 951 93 Topoľčianky
Tel. : 00421 37 630 1613-5
Fax : 00421 37 630 1611
E-mail : marketing@nztopolcianky.sk
Web : www.nztopolcianky.sk

 

NÁRODOPISNÉ MÚZEUM

Muzeumobsahuje historické predmety zo života vidieckych ľudí z prelomu 19.-20. storočia. Okrem používaných základných životných potrieb sa tam nachádzajú aj také predmety ako krosná, kolovrátok, lampáš a pod. Pre mladú generáciu je to dnes, už neznámy svet, avšak dôležitý pre poznanie svojej identity. Trvanie prehliadky s odborným výkladom: cca 45 min.                                                                                   Vstupné za prehliadku s odborným výkladom:                                                                                   Dospelí:        1,00 €                                                                                                                                        Deti, študenti a dôchodcovia:     0,50 €                                                                                                                                                Deti do 6 rokov, pedagogický sprievod, ZŤP a sprievodca ZŤP:      zdarma       

Vstupné za prehliadku s odborným výkladom sa od návštevníkov nevyberá pri podujatiach reprezentujúcich obec /1.máj - Otvorenie turistickej sezóny v Obci Topoľčianky, Kultúrne leto - sprievodné podujatie počas nediel prázdninových mesiacov, atď./                          

Kontaktné údaje:
Obecný úrad Topoľčianky
Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky
Oddelenie kultúry a knižnica
Tel. : 00421 37 630 12 63
         00421 37 630 12 22 kl. 108

 

ZUBRIA OBORA

ZuborČasto navštevovanou atrakciou je chov zubrov v obore Piesky, vzdialenej od centra Topoľčianok 6 km, prístupná aj pre parkovanie autobusov. Otváracie hodiny sú od 09:00 do 17:00 hod. v mesiacoch máj-september a od 09:00 do 15:00 hod. v mesiacoch október-apríl.  Najvhodnejšia doba návštevy je o 09:00 hod.  a o 14:00 hod., kedy zubre prichádzajú za potravou – kŕmením. Inak sa vracajú do lesných porastov a je potrebné prejsť aj dlhšiu trasu, aby ste ich mohli vidieť. Pre skupiny návštevníkov poskytujú odborný výklad chovatelia zubrov.
Cena vstupenky:
Deti od 6 – 15 rokov, ZŤP* ………..… 1€
Študenti*, dôchodcovia ……. 1,50 €
Dospelí ……. 2,00 €
- v cene vstupného je výklad a brožúra Lesnícky náučný chodník Zubria zvernica
– pri voľnom vstupe sa brožúra neposkytuje
– v prípade školských výprav má pedagogický dozor vstup voľný (na 10 detí max 1 dospelý,
pre deti predškolského veku na 5 detí max 1 dospelý)
*preukázať sa platným dokladom (preukazom)

Viac info na: zubor.topolcianky.sk

Kontaktné údaje:
Lesy SR, š.p. Odštepný závod Topoľčianky
Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Tel.: 037/6301232, 037/6403424
Zubria obora: 0915 899 911
Fax: 037/6403433,
e-mail: topolcianky@lesy.sk
WEB: www.lesy.sk

 

VINÁRSKE ZÁVODY TOPOĽČIANKY

VinotopvJeden z najväčších spracovateľov vína na Slovensku (5 mil. litrov ročne), vybudoval vo svojich objektoch reprezentačné priestory, v ktorých chce prijímať účastníkov vínnych ciest ale aj individuálne organizované zájazdy a spoločenské posedenia. Okrem exkurzií, spoločenského posedenia s ochutnávkou vín, si môžu návštevníci zakúpiť produkty v malom, aj pri individuálnych návštevách.

(Po – Pia 7:30 – 15:30 hod.)

Kontaktné údaje:
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky
tel: 037 / 63011 31, 037 / 6301 243
fax: 037 / 63011 32
http: //www.vinotop.sk
e-mail: info@vinotop.sk

 

KOSTOL SVÄTEJ KATARÍNY

KostolKlasicisticko-baroková stavba z roku 1784 naprojektovaná architektom Melchiorom Hefele, projektantom aj Primaciálneho paláca v Bratislave. Kostol dal postaviť gróf Karol Keglevich. Pod kostolom nechal vybudovať hrobku pre 45 rakiev, z ktorých 18 je zabudovaných. V kostole sa okrem vzácnych malieb a výzdoby nachádza aj mramorový reliéf Jána Topoľčianskeho-Turkobijcu a náhrobné tabule grófa Karola Keglevicha a Adely Zichyovej. Tradícia púte k panne Márii Škapuliarskej bola založená v r. 1686. Každoročne sa druhú júlovú nedeľu na kalvárii zhromažďujú desaťtisíce pútnikov.

 


 

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 18
DNES: 127
TÝŽDEŇ: 4082
CELKOM: 2481283

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY