Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Komisie pri OZ

KOMISIE PRI OZ V TOPOĽČIANKACH PRE VOLEBNÉ OBDOBIE ROKOV 2022 - 2026

1.  Komisia finančná a pre správu obecného majetku

    predseda Ing.  Mgr. Katarína Klikáčová

2. Komisia životného prostredia a pôdohospodárstva

   predseda p. Karel Poštulka

3. Komisia výstavby, územného plánovania bytov a verejnoprospešných služieb

   predseda  Ing. Radimír Siklienka PhD.

4. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

    predseda Mgr. Eva  Chrapková

5. Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti

    predseda Mgr. Gabriel  Orlík

6. Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a podnikania

    predseda Mgr. Dominika Durdíková

7. Komisia pre ochranu verejného poriadku a dopravy

   predseda p. Jaroslav Orolín   

8. Komisia na vysporiadanie pozemkov

    predseda p. Martin Kliniec

9. Vyraďovacia a likvidačná komisia pre majetok obce

     predseda p. Ľuboš Chren

10. Komisia na ochranu verejného záujmu

     predseda Ing. Radimír Siklienka, PhD.

------------------------------------------------------------------------

KOMISIE PRI OZ V TOPOĽČIANKACH PRE VOLEBNÉ OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022

  1. Komisia finančná a pre správu obecného majetku - predseda Ing. Jaroslav

     Hrdlovič

  2. Komisia životného prostredia a pôdohospodárstva - predseda Ing. Radimír

     Siklienka, PhD.

  3. Komisia výstavby, územného plánovania bytov a verejnoprospešných služieb -

   predseda Ing. Marián  Mokráň

  4. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu - predseda Mgr. Eva  Chrapková

  5. Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti - predseda JUDr. Ružena Gräffová

  6. Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a podnikania - predseda Mgr.

       Gabriel  Orlík

  7. Komisia pre ochranu verejného poriadku a dopravy - predseda p. Peter Minár   

  8. Komisia na vysporiadanie pozemkov - predseda p. Jaroslav Orolín

  9. Vyraďovacia a likvidačná komisia pre majetok obce - predseda p. Jaroslav Švec

10. Komisia na ochranu verejného záujmu - predseda Ing. Radimír Siklienka, PhD.