Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Pozvánka

Pozvánka

ErbPozývam Vás na verejné zasadnutie OZ v Topoľčiankach, ktoré sa bude konať dňa 25.7. 2013 t. j. štvrtok o 17:00 hod. v priestoroch DKS Topoľčianky.

Program:

 

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3. Schválenie zámeru na odpredaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm. e, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to 9,2 % akcií /39 ks/ v spoločnosti Hotel Národný dom a.s. so sídlom v Topoľčiankach, Hlavná 122, IČO: 34149465

4. Kúpa nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Topoľčianky

5. Rôzne

6. Záver

Juraj Mesko v. r.
starosta obce

Dátum vloženia: 22. 7. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 7. 2013 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:727
TÝŽDEŇ:2218
CELKOM:3239813

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov