Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Verejné zasadnutie OZ

Verejné zasadnutie OZ

Erb - Obec TopoľčiankyObec Topoľčianky, Obecný úrad, ul. Hlavná  114   951 93  Topoľčianky, Vás pozýva na verejné zasadnutie OZ  v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční  dňa  26.06. 2014 t. j. štvrtok  o 1700 hod. v priestoroch DKS.

                                                Program:

     Otvorenie

 1. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 2. Plnenie úloh z posledného OZ
 3. Informácie starostu o  činnosti v obci
 4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2013 – predkladá Ing. Pavkov Bartolomej
 5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 – predkladá Ing. Pavkov Bartolomej
 6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 – predkladá Juraj Mesko  starosta obce
 7. Správa nezávislého audítora za rok 2013 – predkladá Juraj Mesko  starosta obce
 8. Plnenie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2014 – predkladá Ing. Pavkov Bartolomej
 9. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014 – predkladá Ing. Pavkov Bartolomej
 10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2010 o určení obvodu Základnej školy, Litoměřická 32, Topoľčianky – predkladá JUDr. Benčeková Eva
 11. Návrh VZN č. 7/2014 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu Pokračovať v čítaní
Dátum vloženia: 23. 6. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 6. 2014 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:515
TÝŽDEŇ:1615
CELKOM:3273821

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov