Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

30. výročie otvorenia DKaS

Záverečné „Kultúrne leto 2012“ s populárnym spevákom ROBOM KAZÍKOM a 30. výročie otvorenia Kultúrneho domu v Topoľčiankach

Dva prázdninové a dovolenkové mesiace ubehli rýchlejšie ako by sme si želali a na    javisku, ktorého kulisu tvorí  južné klasicistické krídlo nádvoria Zámku Topoľčianky sme počas jednotlivých vystúpení Kultúrneho leta 2012   mali možnosť v tomto roku vidieť a počuť 4 dychové hudby, folklórnu skupinu, melodické country piesne od dvoch kapiel, hudbu z dávnej histórie sedliackej gotiky, slovenskú populárnu speváčku Helenu Vrtichovú a tradičné mexické piesne. Záverečné vstúpenie kultúrneho leta, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 26. augusta 2012  v Dome kultúry a služieb Topoľčianky bolo spojené so slávnostnou príležitosťou, akou je pripomenutie si 30. výročia otvorenia Kultúrneho domu v Topoľčiankach.

V piatok 13. augusta v roku  1982 počas funkčného obdobia vtedajšieho predsedu MNV Ing. Pavla Mihóka, bol kultúrny dom slávnostne otvorený.

Pri výstavbe kultúrneho domu bolo odpracovaných 29 300 brigádnických hodín našimi občanmi, členmi spoločenských organizácií, poslancami a funkcionármi vtedajšieho MNV, ktorý aktívne pomáhali a  pridali tak ruku k dielu pri výstavbe tohto kultúrneho domu, čím vytvorili pre budúce generácie, pre svoje deti, vnukov aj pravnukov vhodný priestor na konanie kultúrno-spoločenských podujatí pre návštevníkov všetkých  vekových  kategórií  za čo im patrí naša vďaka.

Sme úprimne radi, že títo spoluobčania prijali naše pozvanie a veríme, že si z tejto chvíle odniesli príjemný zážitok. Sme radi, že pozvanie prijali aj  naši spoluobčania a návštevníci Topoľčianok.

Po slávnostnom privítaní všetkých zúčastnených nasledoval úvodný príhovor k jubileu, ktorým sa hosťom podujatia prihovoril starosta obce Topoľčianky, Juraj Mesko. O tom, ako realizácia stavebných prác prebiehala od zrodenia prvotnej myšlienky nutnosti výstavby nového kultúrneho stánku až po jeho slávnostné otvorenie v príhovore priblížil  Ing. Pavel Mihók, predseda vtedajšieho MNV počas 14 ročného funkčného obdobia v rokoch 1976 až 1990.

Tento deň bol  pre niektorých pozvaných hostí sviatočný aj tým, že im bol starostom obce Topoľčianky pri príležitosti 30. výročia otvorenia Kultúrneho domu v Topoľčiankach  udelený Pamätný list, ako poďakovanie za čas venovaný všetkým  zabezpečovacím prácam, alebo prácam priamo súvisiacim s výstavbou kultúrneho domu, bez nároku na odmenu. Všetkým oceneným  úprimne blahoželáme a do budúcich rokov želáme pevné zdravie, šťastie a spokojnosť v pracovnom aj súkromnom živote.

Následne bola návštevníkom premietnutá krátka 7-minutová videonahrávka, ktorá sa zachovala z 13. augusta 1982 zo slávnostného otvorenia Kultúrneho domu. Na vtedajšiu kameru ju zaznamenal nebohý pán Ivan Ivanovič. Túto nahrávku nám pomohol   upraviť a zdigitalizovať tak, aby sa dala premietnuť na súčasných premietacích zariadeniach pán Pavol Čepček a pán Jančo za čo im ďakujeme. Za technickú pomoc pri zabezpečení premietnutia videonahrávky ďakujeme Mgr. Štefanovi Klečkovi. Zároveň chcem poďakovať za jediné fotografie z otvorenia kultúrneho domu spred 30-tich rokov, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť a bolo možné si ich prezrieť vo vestibule  vo fotogalérii. Za tieto fotografie ďakujeme pánovi Jozefovi Raffajovi.

Po oficiálnej časti sme sa dostali k očakávanému kultúrnemu programu a na javisku sme mohli privítať nášho rodáka a obľúbeného speváka populárnych piesní Roba KAZÍKA. Účinkovanie Roba Kazíka nás vždy poteší a zaplní hľadisko do posledného miesta, čo sa v nedeľu opäť potvrdilo. Po koncerte mu jeho rodáci vyjadrili poďakovanie dlhým aplauzom a “standing ovations” . Hosťom programu populárneho speváka Roba Kazíka bol ľudový rozprávač Milan Barabáš, alias strýko Izidor.

Na záver  tohtoročného „Kultúrneho leta“ patrí poďakovanie aj nášmu  publiku, ktoré svojou účasťou pravidelne podporovalo jednotlivé vystúpenia Kultúrneho leta 2012, pretože Váš záujem a potlesk je pre účinkujúcich a tiež aj pre organizátorov tou najkrajšou odmenou a motiváciou do budúcnosti.

Dovidenia na Kultúrnom lete 2013 !

Text:  Andrea Chrenová

foto: P. Čepček

Dátum vloženia: 25. 10. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 10. 2016 12:15

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:67
TÝŽDEŇ:3077
CELKOM:3202738

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov