Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Slovenský skauting

Slovenský skauting

Slovenský skauting

 

 

 

41.zbor T.G. Masaryka Topoľčianky
Mail: 41.zbor@gmail.com

Zborový vodca: Mgr. Zuzana Klincová  tel.: 0904 442 041
Zástupca zborového vodcu: Ing. Ľubomír Siklienka


1.oddiel Hok- a Taka – Jakub Struk
2. oddiel Buen Camino – Mgr. Eva Siklienková
3. oddiel Túlavej topánky – Ján Vencel

Počet členov :49 (z toho v Topoľčiankach 25)

Prvé oficiálne stretnutie bolo 15.4.1991, začínali sme v zasadačke Lesov, neskôr sme získali vlastnú klubovňu na starom obecnom úrade.

Tento rok sa zišlo do 100 bývalých aj terajších členov oddielov patriacich pod Topoľčianky pri príležitosti osláv 20. výročia založenia skautského hnutia v našej obci. Bolo príjemné spomínať na začiatky nášho skautovania, sledovať tváre nových členov pri našom rozprávaní, úsmevy pri prezeraní fotografií…

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Stará sa o výchovu, neformálne vzdelávanie a zmysluplné využitie voľného času detí a mladých ľudí. V skautingu si mladí plnia svoje sny, učia sa nové a zaujímavé veci a nachádzajú si tu skvelých priateľov. Prostredníctvom skautingu objavujú, čo môžu v živote dokázať. Uplatňujú tu svoje schopnosti, realizujú sa a zlepšujú v tom, v čom chcú byť dobrí.

K čomu skauting vychováva
Našim cieľom je, aby každý človek, ktorý zažil skauting, sa snažil, ako najlepšie vie, byť:

Slobodným a rozvinutým človekom,
ktorý si je vedomý vlastnej dôstojnosti, vlastných predností a obmedzení;
ktorý sa neustále zdokonaľuje;
ktorý si dokáže nájsť primerané zamestnanie, kde môže využívať svoje schopnosti;
na ktorého slovo a charakter sa dá spoľahnúť;

Príjemným človekom,
ktorý berie život pozitívne a s humorom;
ktorý je skutočným priateľom;
ktorý rešpektuje a bráni práva a dôstojnosť druhých;
ktorého napĺňa služba iným;
ktorý dokáže svoju rodinu budovať na základe lásky, pravdy, spravodlivosti a vzájomnej pomoci;

Aktívnym členom svojej spoločnosti,
ktorý je oddaný svojej vlasti, kraju, ľuďom a kultúre;
ktorý podporuje demokraciu a pluralitu;
ktorý chápe politickú dimenziu spoločnosti a hrá aktívnu a konštruktívnu rolu vo verejnom živote;

ktorý podporuje toleranciu, mier a medzinárodnú spoluprácu;
ktorý je schopný čeliť prejavom rasovej, etnickej či inej neznášanlivosti; ktorý má rád prírodu a aktívne ju chráni;

Duchovne bohatým človekom,
ktorý objavuje duchovnú realitu presahujúcu materiálny svet a dávajúcu zmysel a smer životu;
ktorý žije podľa nájdených duchovných princípov;
ktorý rešpektuje tých, ktorí hľadajú či nachádzajú iné odpovede a pohľady na duchovnú realitu a čelí fanatizmu či fundamentalizmu, ktorý si cení všetko, čo je dobré vo svete a v ľuďoch okolo neho.

Akcie: stretávame sa pravidelne raz  týždenne, v piatok o 16:00 hod., v našej klubovni na starom obecnom úrade. Okrem toho organizujeme vlastné akcie a spolupracujeme s rôznymi organizáciami a obcou:

Deň narcisov – ako dobrovoľníci
Skautský sľub
Letné tábory (2 týždne)
Putovné viacdňové výlety po Slovensku
Výlety do okolia
Papír v lufte – šarkaniáda
Milanov ešus
skautské Vianoce
Spolupráca s obcou – púť, 1.máj, brigády
Spolupráca so združením Leustach – obnova hradu Hrušov
Akcie a kurzy organizované Slovenským skautingom

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:401
TÝŽDEŇ:2633
CELKOM:3240228

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov