Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

VZN archív

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2013

- Dodatok č_ 1 k VZN 4-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,65 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 7. 1. 2020

dodatok č.1 k VZN 2-2009

dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,86 kB
Stiahnuté: 540×
Vložené: 19. 1. 2015

Dodatok č.1 k VZN 2/2010

dodatok č. 1 k vzn 2-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,25 kB
Stiahnuté: 531×
Vložené: 23. 9. 2015

o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky

vzn-3-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,8 kB
Stiahnuté: 663×
Vložené: 19. 1. 2015

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky

vzn-1-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,82 kB
Stiahnuté: 840×
Vložené: 18. 1. 2015

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky

vzn-1-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,11 kB
Stiahnuté: 682×
Vložené: 19. 1. 2015

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky

vzn_1_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,28 kB
Stiahnuté: 553×
Vložené: 19. 1. 2015

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky

vzn_1_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,27 kB
Stiahnuté: 861×
Vložené: 19. 1. 2015

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

vzn_8_1_2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,48 MB
Stiahnuté: 1,407×
Vložené: 19. 1. 2015

o ochrane a údržbe verejnej zelene a udržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách

vzn-4-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,25 kB
Stiahnuté: 569×
Vložené: 19. 1. 2015

o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

vzn_3_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,72 kB
Stiahnuté: 542×
Vložené: 19. 1. 2015

o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania – dodatok č.1

vzn_3_1_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,68 kB
Stiahnuté: 528×
Vložené: 19. 1. 2015

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn_8_2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB
Stiahnuté: 656×
Vložené: 19. 1. 2015

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za ich poskytovanie

dodatok-_25c4_258d.-1-k-vzn-_25c4_258d.-9-2010-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,36 kB
Stiahnuté: 502×
Vložené: 19. 1. 2015

O príspevku zákonného zástupcu diet’at’a na čiastocnú úhradu výdavkovMŠ

vzn_6_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 493,27 kB
Stiahnuté: 597×
Vložené: 19. 1. 2015

o príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na stránku

dodatok-c.-1-k-vzn-c.-6-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,8 kB
Stiahnuté: 531×
Vložené: 19. 1. 2015

O príspevku zákonného zástupcu žiaka na ciastocnú úhradu nákladov spojených

vzn_7_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 450,79 kB
Stiahnuté: 609×
Vložené: 19. 1. 2015

o úhradách za sluţby a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Topoľčiankach

vzn-2-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,72 kB
Stiahnuté: 608×
Vložené: 19. 1. 2015

o úhradách za služby a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Ocú v Topoľčiankach

vzn_2_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,29 kB
Stiahnuté: 525×
Vložené: 19. 1. 2015

o úhradách za služby a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OÚ v Topoľčiankach

dodatok-c.-1-k-vzn1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,27 kB
Stiahnuté: 535×
Vložené: 19. 1. 2015

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2014

vzn-6-2014-ms_sj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,6 kB
Stiahnuté: 503×
Vložené: 18. 1. 2015

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012

vzn-6-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,76 kB
Stiahnuté: 343×
Vložené: 19. 1. 2015

o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2010

vzn_6_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,47 kB
Stiahnuté: 296×
Vložené: 19. 1. 2015

o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2011

vzn_2_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,09 kB
Stiahnuté: 283×
Vložené: 19. 1. 2015

príloha – mapa k VZN 3-2011

mapa_k_-vzn_-3-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,32 MB
Stiahnuté: 302×
Vložené: 19. 1. 2015

Príloha č. 1 k VZN 1/2010

vzn_1_1_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,64 kB
Stiahnuté: 309×
Vložené: 19. 1. 2015

Príloha č. 1 k VZN 1/2011

vzn_1_1_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,68 kB
Stiahnuté: 305×
Vložené: 19. 1. 2015

Príloha č. 2 k VZN 1/2010

vzn_1_2_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,47 kB
Stiahnuté: 953×
Vložené: 19. 1. 2015

Príloha č. 2 k VZN 1/2011

vzn_1_2_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,3 kB
Stiahnuté: 367×
Vložené: 19. 1. 2015

Trhový poriadok 2010

trhový poriadok - príloha vzn 2-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,06 kB
Stiahnuté: 360×
Vložené: 23. 9. 2015

VZN 1-2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019

VZN č. 1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,51 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 7. 1. 2020

VZN 4/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce

VZN 4-2013 dotácie z obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,1 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 7. 1. 2020

VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Topoľčianky

vzn č. 1-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,87 MB
Stiahnuté: 405×
Vložené: 8. 7. 2016

VZN č. 10/2010 o postupe pri prijímaní, evidovaní,vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb

vzn 10 -2010 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavení a kontrole sťažností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,36 kB
Stiahnuté: 230×
Vložené: 22. 12. 2016

VZN č. 2/2014 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Topoľčiankach

vzn č_ 2 -2014 poplatky za pracovné úkohy_docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,79 kB
Stiahnuté: 240×
Vložené: 22. 12. 2016

VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015

vzn 2-2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,84 kB
Stiahnuté: 282×
Vložené: 31. 3. 2016

VZN č. 3/2006 Zásady prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Obce Topoľčianky

vzn 3_2006 zásady prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce topoľčianky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,85 kB
Stiahnuté: 570×
Vložené: 23. 9. 2015

VZN č. 3/2014 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky

VZN č_ 3-2014 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,42 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 5. 1. 2021

VZN č. 4/2009 o umiestňovaní volebných plagátov kandidujúcich subjektov

vzn 4 - 2009 o umiestňovaní volebných plagátov kandidujúcich subjektov do európskeho parlamentu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,19 kB
Stiahnuté: 245×
Vložené: 31. 3. 2016

VZN č. 6/2009 o umiestňovaní predvolebných plagátov kandidujúcich subjektov

vzn 6-2009 o umiestňovaní predvolebných plagátov kandidujúcih subjektov do orgánov samosp. krajov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,72 kB
Stiahnuté: 278×
Vložené: 31. 3. 2016

VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Topoľčianky

VZN č. 6-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,36 MB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 23. 4. 2021

VZN č. 8/2010 o umiestňovaní volebných plagátov kandidujpcich subjektov

vzn c_8 2010 o umiestňovaní volebných plagátov kandidujúcich subjektov do nr sr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,27 kB
Stiahnuté: 241×
Vložené: 31. 3. 2016

VZN č. 8/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

vzn č. 8-2014 o vyhradení miest n aumiestňovanie volebných plagátov - samospráva obcí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,77 kB
Stiahnuté: 272×
Vložené: 31. 3. 2016

VZN č. 9/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Topoľčianky

vzn 9-2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol.dochádzky v zŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,73 kB
Stiahnuté: 261×
Vložené: 31. 3. 2016

VZN č.2/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Topoľčianky

vzn c_2 2010o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci topoľčianky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,74 kB
Stiahnuté: 326×
Vložené: 23. 9. 2015

VZN č.7/2014 o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ

vzn - 7 -2014 o určení prísp_ zást_ mŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,35 kB
Stiahnuté: 197×
Vložené: 7. 7. 2017

Zverejňovanie

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 9
DNES: 553
TÝŽDEŇ: 3734
CELKOM: 2642296

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY