Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Novoročný príhovor

Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania,

opäť je tu 1. január – dátum, kedy začíname nový rok, ale aj dátum, kedy slávime výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Od roku 1993 je to už celkom dlhá doba a po celý tento čas si aj my v Topoľčiankach uctievame tento pamätný deň ako sviatok všetkých nás, ktorí sme hrdí na svoju vlasť – samostatnú Slovenskú republiku.

Stalo sa už tradíciou, že v tento deň sa k Vám prihovárala bývalá predsedníčka MO Matice slovenskej v Topoľčiankach pani Lukáčová a nové vedenie MO MS by chcelo v tejto peknej tradícii pokračovať.

„18 rokov samostatnosti“

Z pohľadu ľudského veku je to čas, kedy sa človek stáva dospelým, kedy si určuje svoje priority a dlhodobejšie ciele, no kedy zároveň môže urobiť prvé obzretia nazad a zhodnotiť svoj čas dospievania.

Aj naša vlať prešla týmto pomyselným časom dospievania.

1. január 1993

Deň vyhlásenia samostatnosti Slovenskej republiky.

Deň, kedy väčšina z nás spontánne prejavila svoju radosť nad naplnením odvekej túžby po

samostatnosti a vlastnom štáte.

Deň, kedy sme s úctou spomínali na generácie našich predkov, ktorí zasvätili celý svoj život tomuto

Cieľu.

No radosť sprevádzal aj pocit zodpovednosti za úspešnosť tohto dejinného kroku.

Dokážeme si sami spravovať krajinu tak, aby bola ekonomicky úspešnou, aby bola skutočným domovom pre všetkých jej občanov? Dokážeme obstáť na medzinárodnom poli?

To boli otázky, ktoré sme si kládli. Veď z úst mnohých neprajníkov sme počúvali slová nedôvery, pesimistické predpovede o našom skorom zániku. Uvedomovali sme si, že pre určité záujmové skupiny sme boli nechceným dieťaťom, veď oni mali vlastné plány a samostatné Slovensko bolo pre nich ostňom v oku.

No už v prvých rokoch sme dokázali svoju životaschopnosť.

Dokázali sme všetkým, že si vieme svoju krajinu spravovať sami bez cudzieho tútorstva.

V historicky veľmi krátkom čase sa naša vlasť stala uznávanou a rešpektovanou krajinou. Stali sme sa platnými a aktívnymi členmi rôznych medzinárodných politických a hospodárskych zoskupení, členmi Severoatlantickej aliancie a Európskej únie.

Výrazný zlom nastal aj v mysliach ľudí. Stále viac pociťujeme zodpovednosť za svoje rozhodnutia a občianske postoje, ktoré ovplyvňujú kvalitu života v obci, meste a štáte. Dôkazom sú aj posledné voľby do parlamentu, mestských a obecných zastupiteľstiev.

Občania vložili svoju dôveru do rúk len tých volených zástupcov, ktorí chcú napĺňať ich predstavy o ďalšom skvalitňovaní životnej úrovne, o múdrom a prezieravom riadení vecí verejných. Je len na týchto poslancoch, aby dôveru, ktorú od občanov dostali, nesklamali, pretože dôvera je vždy záväzok.

Druhý výrazný zlom v mysliach ľudí nastal v prístupe k svojmu vlastenectvu. Veď toto je rok, keď do dospelosti vstupuje generácia, ktorá nepozná inú štátnu príslušnosť ako štátnu príslušnosť Slovenskej republiky a berie ju ako samozrejmosť.

Mladá scestovaná generácia sa stále s väčšou hrdosťou hlási ku svojim koreňom práve preto, že v tejto nádhernej rozmanitosti národných kultúr objavuje jedinečnosť tej svojej – slovenskej.

Veď už nielen náš folklór, zvyky, ale aj novodobá knižná kultúra, divadelníctvo, hudba, opera a ostatné zložky modernej kultúry ju oprávňujú k tejto hrdosti.

Každý z nich si stále viac uvedomuje, že len sebavedomý národniar môže byť hrdým Európanom.

Milí spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vám v tieto prvé hodiny nového roku 2011 zaželal veľa zdravia, šťastia, hojného božského požehnania, osobných a pracovných úspechov.

Na záver môjho príhovoru si spolu s klasikom zaželajme:

„Daj Boh šťastia tejto zemi – všetkým ľuďom v nej!“

Mgr. Štefan Klečka

predseda MO MS Topoľčianky

Dátum vloženia: 1. 1. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 1. 2011 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:371
TÝŽDEŇ:2603
CELKOM:3240198

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov