Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Pozvánka na verejné zasadnutie

Pozvánka na verejné zasadnutie

O B  E  C     T  O  P  O  ľ  č  I  A  N  K  Y  

Obecný úrad, ul. Hlavná  114   951 93  Topoľčianky

                                                                P O Z V Á N K A  

Pozývam Vás na verejné zasadnutie OZ  v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční  dňa      25.4. 2013 t. j. štvrtok  o 1700 hod. v priestoroch DKS Topoľčianky.   Program:   Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Plnenie úloh z posledného OZ   Informácie starostu o  činnosti v obci Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelanie detí v CVČ Smernica obce Topoľčianky č. 1/2013 o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly Úprava platu starostu obce Žiadosti občanov a organizácií Interpelácie poslancov Rôzne
Záver
Juraj Mesko v. r.  
starosta obce

Dátum vloženia: 25. 4. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 4. 2013 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:703
TÝŽDEŇ:2194
CELKOM:3239789

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov