Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Tlačová informácia

Tlačová informácia

Logo pismoMINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Bratislava 12.08.2011

 

Chránime biologickú rozmanitosť a chceme poznať názor občanov

Názor občanov na otázky týkajúce sa celosvetovo aktuálnej témy – ochrany biodiverzity chce poznať Ministerstvo životného prostredia SR. Získané pripomienky, stanoviská a podnety zo strany verejnosti rezort využije pri príprave Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity pre roky 2012 až 2020, ktorú v týchto dňoch pripravuje. Občania sa môžu vyjadriť vyplnením dotazníka zverejneného na internetovej stránke ministerstva: Ochrana biodiverzity – ako ďalej do roku 2020. Verejná diskusia sa začína dnes a potrvá do 5. septembra 2011. 

Zánik druhov v dôsledku ľudskej činnosti je podľa Stratégie Európskej únie do roku 2020 v súčasnosti 100 až 1000 krát rýchlejší, ako by to bolo v prípade ich prirodzeného úhynu. Európska únia vykazuje priaznivý stav len v prípade 17 % biotopov a druhov a len 11% kľúčových ekosystémov, ktoré sú chránené jej právnymi predpismi. Z ďalších faktov uvedených stratégii EÚ:

  • 60% svetových ekosystémov je zdegradovaných alebo využívaných neudržateľným spôsobom
  • 75% populácie rýb sa nadmerne loví alebo je výrazne vyčerpaných
  • Od roku 1990 došlo k strate 75% genetickej rôznorodosti poľnohospodárskych plodín
  • Každoročne sa odlesní 13 mil. hektárov tropických pralesov
  • 95% koralových útesov môže byť do roku 2050 zničených alebo extrémne poškodených, ak zmena klímy bude pokračovať v nezmenenej miere

Aj keď sú opatrenia na zastavenie straty biodiverzity spojené s nákladmi, ekonomické straty spôsobené jej poklesom sú v konečnom dôsledku ešte vyššie. Štúdia TEEB (Ekonomika ekosystémov a biodiverzity) uvádza, že napr. pôsobenie cudzích inváznych druhov predstavuje ekonomické škody  v hodnote 12,5 miliárd €. Náklady na opatrenia súvisiace s ich likvidáciou sa odhadujú od 40 do 190 miliónov € ročne.

Názor občanov na túto tému ministerstvo zohľadní pri vypracovávaní Národnej stratégie, ktorá má prispieť k zvráteniu straty biodiverzity. Ochrana biodiverzity je totiž našou morálnou povinnosťou voči budúcim generáciám a týka sa nás všetkých.

 

Biodiverzita – teda biologická rozmanitosť a rôznorodosť foriem života na Zemi je výsledkom  evolúcie, ktorá na Zemi trvala 3,8 miliárd rokov a bez ktorej ľudstvo nemôže prežiť. Príroda predstavuje  zdroj základných životných funkcií. Neprimeranou ľudskou činnosť sa však rovnováha v prírode narúša, čo spôsobuje hrozbu pre existenciu mnohých druhov. Každým dňom sa ich počet preto znižuje.

Dátum vloženia: 16. 8. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 8. 2011 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:405
TÝŽDEŇ:2637
CELKOM:3240232

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov