Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Verejné zasadnutie OZ

Verejné zasadnutie OZ

ErbP O Z V Á N K A

Na verejné zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 19.04. 2012 t.j. štvrtok o 1700 hod. v priestoroch malej sály DKS obce Topoľčianky

 Program:

 

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich OZ

4. Informácie starostu o činnosti v obci

5. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2008 o príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ

6. Schválenie zámeru o spolupráci s Mestskou políciou v Zlatých Moravciach

7. Dodatok k nájomnej zmluve Tatran n. o.

8. Kúpna zmluva – pozemok pre miestnu komunikáciu IBV Vígľašská

9. Úprava platu starostu obce

10. Žiadosti občanov a organizácií

11. Interpelácie poslancov

12. rôzne

13. Záver

Dátum vloženia: 18. 4. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 4. 2012 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:353
TÝŽDEŇ:2585
CELKOM:3240180

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov