Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Správa energetických zariadení Stred

 VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 25112012 Z.z. § ll ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť’ alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 25112012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2014 V prípade , že táto lehota uplynie márne, ZSE, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z§ ll Zákona č. 25112012 Z.z. v platnom znení. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSE, a.s. tel. č.+421 37 776 3225 Ing.Štefan Pavlov

V Nitre, 20. január 2014

Dátum vloženia: 12. 2. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 2. 2014 0:00

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:372
TÝŽDEŇ:2604
CELKOM:3240199

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov