Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

725. výročie prvej písomnej zmienky o Obci Topoľčianky, Folklórne slávnosti, Vinobranie, Festival tradičných remesiel a chutí - 8. september 2018

Príroda darovala Topoľčiankam malebnosť, dejiny a architektonické skvosty, ktoré spolu vytvárajú atraktívnu jednotu. Pre mnohých nás je naša obec rodiskom, priestor nášho detstva, prvých krokov, ale i spomienok, návratov a stretnutí. Sú v nej hlboko zakorenené naše osudy a spomienky, ktoré navždy zostávajú v našich srdciach. Každý z nás má rád miesto prvého stretnutia so životom, každý z nás sa rád vracia do náruče krásnej prírody a medzi dobrých a známych ľudí. V sobotu 8. septembra 2018 začali prichádzať do Topoľčianok v dopoludňajších hodinách prví návštevníci a rodáci Topoľčianok pri príležitosti osláv 725. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Topoľčianky, ktoré boli spojené s Folklórnymi slávnosťami, Vinobraním a Festivalom tradičných remesiel a chutí.

      Tradičné slovenské špeciality, burčiak, vínko ponúkali v centre obce stánky s občerstvením v rámci Festivalu tradičných remesiel a chutí ktorý bol otvorený v parku pred zámkom o 10-tej hodine. V parku mohli návštevníci prechádzať popri stánkoch tradičných remeselníkov a obdivovať množstvo ich zaujímavých výrobkov. Súčasťou festivalu boli sprievodné podujatia pre deti : tanečné vystúpenie mladých talentov z CVČ Zlaté Moravce, Skautské mestečko pod vedením 41. Zboru T.G. Masaryka, program  Sokoliara Tomáša - prehliadka, fotenie a lety dravcov a  ŠaŠo Remeselník s programom pre najmenších. V centre obce bolo pre návštevníkov sprístupnené Národopisné múzeum Obce Topoľčianky. Od 13:30 hod. začal prechádzať od hlavného vstupu do parku smerom do centra obce slávnostný alegorický sprievod, ktorý tvorili členovia folklórnych skupín a alegorické postavy. V centre obce o 14-tej hodine moderátorka privítala na hlavnom programe všetkých prítomných hostí, osobitne ctených pozvaných hostí, starostov z okolitých obcí a zástupcov za miestne podniky, školy, škôlky a organizácie, ktorým zároveň poďakovala za prijatie pozvania. Topoľčianky poctili svojou návštevou:  predseda NSK  Doc. Ing. Milan Belica PhD., odborná pracovníčka KOS Mgr. Linda Štulajterová, projektová a programová manažérka z družobného Mesta Holešov  Mgr. Jana Slovenčíková a delegácia hostí z vedenia družobného Mesta Holešov,  starosta Sboru dobrovolných hasičů Holešov p. Petr Šidlík a členovia sboru,  prednostka Okresného úradu v Zlatých Moravciach  Mgr. Zita Koprdová, primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár a za  Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Topoľčianky Vdp. Mons. ICLic. Jozef Daško a   Vdp. kaplán Jaroslav Mujgoš.   Po úvodnom privítaní začal prichádzať za spevu a hudby folklórnych skupín alegorický sprievod v čele ktorého sme privítali osvieteného  grófa Karola Zichyho  s manželkou osvietenou grófkou Máriou Julianou von Štubenberg, ktorí položili základy vinohradníctva v Topoľčiankach. Šľachtický pár doviezol koč ťahaný záprahom koní. Moderátorka sprievodným slovom postupne predstavovala prichádzajúce skupiny folklórnych súborov a alegorických postáv: slúžku  s košom hrozna, ďalej prichádzali členovia OZ Park Topoľčianky s erbom Obce Topoľčianky, DFS Matičiarik z  Topoľčianok, členovia  Sboru dobrovolných hasičů z družobného Mesta Holešov a členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Topoľčiankach, FSk Vrštek  z Hostia, reprezentanti Občianskeho združenia Park Topoľčianky, FSk Javorina z Kolačkova,  vinohradníci zo Základnej organizácie  Slovenského zväzu záhradkárov Topoľčianky,  FSk Drieňovanka Obyce, vinárska rodina predstavujúca  sa výsledkami svojej práce a FS Praslica z Kozároviec . V závere sme privítali domácu  FS Topoľnica, ktorá niesla dožinkový veniec z vínnej révy, ktorý je oslavou práce vinára a symbolicky ho odovzdali  pánovi starostovi. Po príchode alegorického sprievodu nás v hlavnom programe prišla pozdraviť básňou „Vyznanie k rodnému kraju“ žiačka ZŠ Topoľčianky Janka  Horváthová. Nasledoval úvodný príhovor starostu Obce Topoľčianky, p. Juraja Mesku. Naša obec má dlhú , krásnu a bohatú históriu. Topoľčianky sú pôsobivé svojou minulosťou aj prítomnosťou. V čase sme sa pomyselne preniesli až do roku 1293, keď v kolotoči dejín stredoveku sa objavila prvá písomná zmienka o existencii Obce Topoľčianky vo vtedajšom pomenovaní Topolchen Parvum. To všetko  nám vo svojom  slávnostnom príhovore priblížil starosta Obce Topoľčianky, pán Juraj Mesko. Nasledovali príhovory ctených pozvaných hostí, udeľovanie pamätných listov pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Topoľčianky a príhovory spoluorganizátorov podujatia. K podujatiu VINOBRANIE sa prihovoril p. Miroslav Toman, predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Topoľčianky.  O myšlienke organizovať FESTIVAL TRADIČNÝCH REMESIEL A CHUTÍ nám niekoľko zaujímavých slov povedala Ing. Miroslava Jokai, predsedkyňa Občianskeho združenia Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky. V závere sa k nám prihovorila vedúca Folklórnej skupiny Topoľnica Bc. Dana Cigáňová a zároveň otvorila program FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ.                                                                       V programe folklórnych slávnosti sme mohli vidieť:                                                                                                          DFS Matičiarik z Topoľčianok vo folklórnom pásme „Hry, piesne a tance“                                                                         FSk Vrštek z Hostia vo folklórnom pásme „Večer po robote“                                                                                              FSk Javorina z Kolačkoa vo folklórnom pásme „Ohováračky“ a pásmo piesní                                                                    FSk Drieňovanka z Obýc vo folklórnom pásme „Na gazdovskom dvore“                                                                            FSk Praslica z Kozároviec vo folklórnom pásme „Dožinky“                                                                                                FSk Topoľnica z Topoľčianok  vo folklórnom pásme „Svadba v Topoľčiankach“                                                                  Vo folklórnych pásmach sa opäť potvrdilo že platí stará ľudová múdrosť, ktorá hovorí že:  Čas nikto nezastaví. Všetko, čo je, podlieha času, tak bolo a vždy bude . Fašiangy pochovajú basu a v pôste nevrzúka slák. Aj bez toho sa vesmír krúti a tak či tak krútime sa s ním. Človek nemá v šírom poli zostať sám, jak ľudia s ľuďmi, tak sú hory s horami, tak, ako brehy ľúbené sú vodami, tak s dedovizňou držať by mal ľudský rod a pokoleniam tu nechať rozsvietený knôt.“                Folklórne slávnosti pokračovali veselou ĽUDOVOU ZÁBAVOU so skvelou domácou Dychovou hudbou PODHRUŠOVAN a Folklórnou skupinou TOPOĽNICA  v príjemnej atmosfére až do večerných hodín.

Spoluorganizátori podujatia:                                                                                                                                             Obec Topoľčianky                                                                                                                                                        Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Topoľčianky                                                                            Folklórna skupina Topoľnica Topoľčianky                                                                                                                Občianske združenie Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky

Text: A. Chrenová, OcÚ Topoľčianky                                                                                                                                 Foto: Pavol Čepček, Best Foto Zlaté Moravce                                                                                                                        Tatiana Orolínová, Fotoklub FoTOP Topoľčianky                                                                                                             Pavel Kováč, Fotoklub FoTOP Topoľčianky                                                                                                                        Ivan Kĺbik, Topoľčianky

Dátum vloženia: 10. 9. 2018 17:19
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 9. 2018 16:33
Autor: Správce Webu

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:213
TÝŽDEŇ:3629
CELKOM:3270379

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov