Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

MS SČK

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Topoľčiankach

MS SČKDejiny Červeného kríža (ČK) v našej obci sa začali písať 12.5.1924, kedy základňu tvorilo 73 členov. Propagátorom červenokrížskych myšlienok bol MUDr. Jozef Kaiser a vtedajší učiteľský zbor. Tajomníkom bol Jozef Podolík.

                                            Dobrovoľne, nezištne, ochotne - veď nikdy nevieme,                                            kedy tú pomoc bude potrebovať aj niekto z nás.

Pomáhať – to je úlohou a poslaním členov a dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža. Miestny spolok SČK v Topoľčiankach je organizácia s vyše 400 členmi, ktorí pracujú vo svojom voľnom čase na báze dobrovoľnosti, bez nároku na odmenu. Pomáhajú tam, kde je to potrebné a okrem organizovania hromadných odberov krvi sa v rámci socializačnej činnosti zameriavajú na poskytovanie pomoci ľuďom tam, kde je takáto pomoc najviac potrebná a hľadaná. Aj v roku 2020 sa činnosť organizácie niesla v tomto duchu, i keď niektoré tradičné akcie sa z dôvodu mimoriadnej situácie nemohli uskutočniť vôbec alebo len za dodržania aktuálnych nariadení a usmernení. Z plánovaných dvoch odberov krvi sa uskutočnil jeden – Prázdninová kvapka krvi v mesiaci august. Dobrovoľníkov a zdravotníkov z miestneho spolku sme mohli stretnúť pri zabezpečovaní zdravotnej služby na kultúrnych, spoločenských, športových či cirkevných podujatiach v našej obci alebo v okolitých obciach. Popri týchto akciách sa členovia podieľali na rozvoze potravinovej pomoci v okrese Zlaté Moravce vo forme potravinových a hygienických balíčkov. Táto aktivita prebiehala pod záštitou Európskej únie a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v jednotlivých etapách 5 rokov a počas tohto obdobia bolo rozvezených spolu 4934 balíkov.  Tie poputovali do rodín, ktorým skutočne pomohli a aspoň čiastočne im zmiernili nie najlepšiu sociálnu situáciu. Ďalšia aktivita  v roku 2020 súvisela so vzniknutou situáciou v jarných mesiacoch – na nedostatok rúšok zareagovali niektoré členky a pre seniorov alebo pre ľudí v zariadeniach sociálnych služieb ich bezplatne šili a distribuovali. V mesiaci október sa v spolupráci s obchodným reťazcom Kaufland už tradične organizovala potravinová zbierka, z ktorej podobne putovali potravinové balíčky do rodín v našej obci.

A takto by sme mohli spomenúť i ďalšie aktivity, ktoré táto organizácia vyvíja – často aj bez toho, aby bola práca zviditeľnená alebo morálne ocenená. Ale tak je to správne, veď máme dve ruky a jednu môžeme kedykoľvek podať niekomu, kto ju potrebuje.

                                                                                 

Dňa 27. septembra 2020 sa konala hodnotiaca členská schôdza MS SČK v Topoľčiankach, na ktorej bol zvolený nový výbor v zložení: Mgr. Eva Chrapková – predsedníčka, Bc. Miroslava Struková – podpredsedníčka, Adriana Kurilová – hospodárka, JUDr. Zuzana Smatanová – kontrolórka  MS, PaedDr. Anna Sýkorová – kontrolórka  MS, Jana Minárová – členka výboru, Bc. Dana Magušinová – členka výboru.

Touto cestou by sme chceli poďakovať odchádzajúcim členom výboru  MS a najmä predsedníčke p. Barbore Jaššovej za ich empatický prístup k ľudom, k svojej práci, za ochotu a obetavosť, s ktorými dlhé desaťročia pristupovali k svojej dobrovoľníckej činnosti a pomáhali pri záchrane zdravia, života alebo riešení zložitých životných situácií.                                                                                            Členovia nového výboru MS SČK

Práca v našom spolku je všestranná a zameriava sa na rôzne oblasti a vekové skupiny.

V Základnej škole prebieha preškoľovanie Hliadok mladých zdravotníkov v poskytovaní prvej pomoci.

Medzi občanmi v obci dobrovoľníci pracujú a vypomáhajú v sociálnej oblasti (výpomoc starším spoluobčanom v domácnostiach).

Počas športových a spoločenských podujatí zabezpečujú dobrovoľníci služby prvej pomoci (Beh oslobodenia Topoľčianok,  Púť k Pane Márii Škapuliarskej, súťaž hasičov).

Jednou z hlavných úloh MS je i darcovstvo krvi. Posledé  roky usporiadavame hromadný odber krvi v spolupráci s mobilnou transfúznou jednotkou z Nitry najmä v letných mesiacoch, kedy je akútny nedostatok krvi.

Život v obci

Dôležité telefónne čísla

Pri požiari  150
Pri úrazoch 155
Polícia 158
Int.centrum 112
Hasiči ZM 037/6422222
Polícia 0961363708
Elektrikári 0850111468
Plynári 0850111727
Záchranka 037/6905336

Útulok Zlaté Moravce        0949/642 682

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:414
TÝŽDEŇ:2646
CELKOM:3240241

SPOZNAJ TOPOĽČIANKY

ENVIPAK

Envipak

Pomoc pre našich občanov